Притча за истинското състояние на нещата и ангелитe

Веднъж двама странстващи ангели  останали да пренощуват у  дома на заможно семейство. Семейството не се отличавало с особено гостоприемство, и вместо да разположи ангелите в гостната, ги пратило...

417 0

Веднъж двама странстващи ангели  останали да пренощуват у  дома на заможно семейство.

Семейството не се отличавало с особено гостоприемство, и вместо да разположи ангелите в гостната, ги пратило в  мазето . Когато ангелите се подготвяли за сън, по-големият от тях видял една дупка в стената и  грижливо я запушил. Младшият ангел, като видял това, го попитал какво прави. Другият отвърнал:

– Ти  не знаеш истинското състояние на нещата .

На сутринта те благодарили на домакините и си тръгнали, а на следващата вечер имали възможност да прекарат нощта в къщата на гостоприемен, но много беден човек и съпругата му. Съпрузите ги нагостили с вечеря и се отказали от своите легла за нощта, за да може ангелите да се наспят добре.

Събуждайки се на сутринта, ангелите видели как стопаните  плачат. Тяхната единствена крава , чието мляко продавали, и с това изкарвали прехраната си,  през  нощта умряла.

Когато ангелите продължили пътуването си , по-младият ангел попитал по-големия:

loading...


Коментари