Притча за истинското състояние на нещата и ангелитe

Веднъж двама странстващи ангели  останали да пренощуват у  дома на заможно семейство. Семейството не се отличавало с особено гостоприемство, и вместо да разположи ангелите в гостната, ги пратило...

264 0

Веднъж двама странстващи ангели  останали да пренощуват у  дома на заможно семейство.

Семейството не се отличавало с особено гостоприемство, и вместо да разположи ангелите в гостната, ги пратило в  мазето . Когато ангелите се подготвяли за сън, по-големият от тях видял една дупка в стената и  грижливо я запушил. Младшият ангел, като видял това, го попитал какво прави. Другият отвърнал:

– Ти  не знаеш истинското състояние на нещата .

На сутринта те благодарили на домакините и си тръгнали, а на следващата вечер имали възможност да прекарат нощта в къщата на гостоприемен, но много беден човек и съпругата му. Съпрузите ги нагостили с вечеря и се отказали от своите легла за нощта, за да може ангелите да се наспят добре.

Събуждайки се на сутринта, ангелите видели как стопаните  плачат. Тяхната единствена крава , чието мляко продавали, и с това изкарвали прехраната си,  през  нощта умряла.

Когато ангелите продължили пътуването си , по-младият ангел попитал по-големия:

– Кажи ми какво става? Не те разбирам. Можа да запушиш дупката в стената на къщата на богатото семейство , където зле ни приеха, а  в гостоприемния дом на бедните  позволи да умре кравата им!

– Истинското състояние на нещата, – казал по-възрастният ангел – е, че в богатата къща в тази дупка е скрито злато, за което собствениците не знаят. Затова  затворих дупката, за да не могат да го намерят. Богатството вече ги е покварило.

А когато прекарахме нощта в бедното семейство, за жената на стопанина дойде ангелът на смъртта, но вместо нея,  аз му дадох кравата.

Нещата се случват. Те  ни изглеждат добри или лоши, правилни или неправилни. И винаги нашите преценки за тях несъвършени.

Ние не винаги знаем истинското състояние на нещата, а  дори и не всички ангели го знаят. И ние не винаги трябва да  знаем. Така че не бива да се съдят хора и събития, тъй като ние често много  грешим, с което си правим лоша  услуга, защото според нашите мерки и ние също ще бъдем съдени.

Истинското състояние на нещата знае само Бог, всички останали имат само частично и относително разбиране.

loading...


Коментари