Притча за лошата карма на рода

Живял някога един малък човек в един малък град. Той работел като асенизатор, или с други думи – фекалочистач. Баща му работил като асенизатор,   дядо му също бил ...

1099 0

Живял някога един малък човек в един малък град. Той работел като асенизатор, или с други думи – фекалочистач. Баща му работил като асенизатор,   дядо му също бил  асенизатор… Той имал трима сина. Веднъж ги събрал и казал:

– Синове моите, събрах  пари за вас и  искам да идете в големия град и да се изучите. Прекарах живота си по тоалетните, така че искам вие да се изучите.

Отишли синовете в големия град. Единият се изучил и станал адвокат, другият станал PR експерт, а третият –  политик.

loading...


Коментари