Притча за любимата

Завързал се спор между мъже: как изглежда най-красивата жена? Един харесвал черни, изгарящи очи, друг – дълбоки, сини, трети – топли, кафяви. Един харесвал къси коси, друг –...

1452 0

Завързал се спор между мъже: как изглежда най-красивата жена?
Един харесвал черни, изгарящи очи, друг – дълбоки, сини, трети – топли, кафяви. Един харесвал къси коси, друг – дълги, виещи се до земята. Един харесвал високи и снажни жени, друг – дребнички, леки и изящни. Никой не можел да разубеди останалите, всеки считал своите признаци за единствено верни и не успели да постигнат съгласие помежду си.
Тогава се обърнали към мъдрец, да разреши спора им:
-Кажи ни, старче, коя жена е най-красива?
Старецът се загледал в синеещите се зад облаците върхове на планината и после отвърнал с усмивка:
-Любимата!

loading...


Коментари