Притча за мъжете и жените

Един ден при мъдреца отишла жена и го попитала: – Защо мъж, който има много жени се възприема като герой, а една жена, която има много мъже –...

364 0

big

Един ден при мъдреца отишла жена и го попитала:

– Защо мъж, който има много жени се възприема като герой, а една жена, която има много мъже – като блудница?

На това мъдрецът отговорил:

– Защото ключът, който може да отвори всички ключалки – е добър ключ, а  ключалка, която може да отворена с всеки ключ – е лоша ключалка.

loading...