Притча за най-важния въпрос

Този ден, сякаш нарочно, всеки посетител питал Учителя само за един най-важен въпрос: „Какво се случва след смъртта“? Учителят само се усмихвал и не казвал нищо. След това...

498 0

Този ден, сякаш нарочно, всеки посетител питал Учителя само за един най-важен въпрос: „Какво се случва след смъртта“?

Учителят само се усмихвал и не казвал нищо.

След това учениците го попитали защо нищо не отговарял.

loading...


Коментари