Притча за огледалото

Попитали веднъж  един мъдрец: – Защо бедните са по-приветливи и по-щедри  от богатите? – Погледни през прозореца, какво виждаш? – Виждам как децата играят на двора. – Сега...

893 0

Попитали веднъж  един мъдрец:
– Защо бедните са по-приветливи и по-щедри  от богатите?
– Погледни през прозореца, какво виждаш?
– Виждам как децата играят на двора.
– Сега погледни в огледалото. Какво виждаш там?
– Себе си.
– Виждаш ли. И прозорецът и огледалото са от стъкло. Но като се добави малко сребро – и вече виждаш само себе си.

loading...


Коментари