Притча за реалната цена

Един търговец  се сдобил в Африка с голям диамант, голям колкото гълъбово яйце. Но вътре в него имало  пукнатина. Бижутерът, на който го показал, поклатил глава с възхищение...

482 0

Един търговец  се сдобил в Африка с голям диамант, голям колкото гълъбово яйце. Но вътре в него имало  пукнатина. Бижутерът, на който го показал, поклатил глава с възхищение и рекъл:

– Този камък може да бъде разделен на две части, от които ще се получат  два великолепни диаманта, всеки от които ще бъде много пъти по-скъп, отколкото този. Но един невнимателен удар може да счупи това природно чудо на шепа дребни камъчета, които няма да струват нищо. Не смея да рискувам.

Същото казали и много други специалисти. Но веднъж бил посъветван да отиде при един  стар бижутер в Лондон, майстор със златни ръце. Той разгледал камъка и отново разказал за рисковете. Търговецът възкликнал,   че тази история вече я знае наизуст. Тогава бижутерът се съгласил да помогне, определяйки добра цена за своята работа.

loading...


Коментари