Притча за щастието

Някога  Щастието вървяло през гората и изведнъж паднало в яма, седнало и заплакало. Покрай него минал човек, Щастието го  чуло и завикало из ямата: – Добри човече! Измъкни...

654 0

Някога  Щастието вървяло през гората и изведнъж паднало в яма, седнало и заплакало. Покрай него минал човек, Щастието го  чуло и завикало из ямата:
– Добри човече! Измъкни ме оттук.
– Какво ще ми дадеш за това? – попитал човекът.
– А ти какво искаш? – запитало Щастието.
– Искам една голяма и красива къща с изглед към морето, най-скъпата.
Щастието дало на човека къща, той се зарадвал, затичал се към къщата и забравил за щастието. А  Щастието седи в дупката и плаче, дори по-силно.

Минал втори човек, Щастието пак се развикало:
– Добри човече! Измъкни ме оттук.
– Какво ще ми дадеш за това? – попитал той.
– А ти какво искаш? – запитало Щастието.
– Искам много красиви и скъпи автомобили от различни марки.
Дало Щастието на човека това, което поискал, той се зарадвал, забравил  за Щастието и избягал. Загубило  всякаква надежда  Щастието.

Изведнъж чува как трети човек минава:
– Добри човече! Измъкни ме оттук.
Човекът измъкнал Щастието от дупката и продължил. Зарадвало се Щастието, изтичало след него и попитало:
– Човеко!  Какво искаш за това, че  ми помогна?
– Нещо не ми е нужно – отвърнал той.
Така Щастието тръгнало след човека и не го оставило никога.

loading...


Коментари