Притча за това как да не пилеем времето си

Един мъдрец взел празен съд и го напълнил догоре с малки камъни. Събрал учениците си и ги попитал: „Кажете ми, уважаеми, пълен ли е този съд?“ На което...

390 0

Един мъдрец взел празен съд и го напълнил догоре с малки камъни. Събрал учениците си и ги попитал: „Кажете ми, уважаеми, пълен ли е този съд?“

На което те отговорили: „Да, пълен е.“ Тогава мъдрецът взел пълен буркан с грах и го изсипал в съда с камъните. Грахът заел свободното пространство между камъните.

Мъдрецът отново попитал: „Пълен ли е сега моят съд?“ Учениците отново потвърдили, че е пълен. Той взел кутия с пясък и я изсипал в съда. Пясъкът се наместил между граха и камъните и заел цялото празно пространство.

Отново попитал мъдрецът учениците дали е пълен съда и отново чул утвърдителен отговор.

Тогава мъдрецът взел чаша, пълна с вода и я изсипал в съда до последната капка. Учениците се засмели, виждайки всичко това.

Мъдрецът казал: „Искам да знаете, че съдът – това е нашият живот. Камъните са най-важните компоненти в живота на всички: деца, семейство, приятели, здраве. Грахът- това са неща, които са хубави, но не са най-важното нещо: дом, работа, коли, ценности и т.н. А пясъкът символизира малките неща, с които е пълен животът на всеки човек..

Ако първо запълните съда с пясък, няма да има място за граха и най-вече за камъните. Така е и в живота – ако пилеете времето си за дреболии, няма да имате време за най-важното ..

loading...


Коментари