Притча за това как да не пилеем времето си

Един мъдрец взел празен съд и го напълнил догоре с малки камъни. Събрал учениците си и ги попитал: „Кажете ми, уважаеми, пълен ли е този съд?“ На което...

792 0

Един мъдрец взел празен съд и го напълнил догоре с малки камъни. Събрал учениците си и ги попитал: „Кажете ми, уважаеми, пълен ли е този съд?“

На което те отговорили: „Да, пълен е.“ Тогава мъдрецът взел пълен буркан с грах и го изсипал в съда с камъните. Грахът заел свободното пространство между камъните.

Мъдрецът отново попитал: „Пълен ли е сега моят съд?“ Учениците отново потвърдили, че е пълен. Той взел кутия с пясък и я изсипал в съда. Пясъкът се наместил между граха и камъните и заел цялото празно пространство.

Отново попитал мъдрецът учениците дали е пълен съда и отново чул утвърдителен отговор.

loading...


Коментари