Притча за всекидневния подвиг

Един топъл  летен  ден при стария Иро-Дзъ дошъл човек. Той не бил млад, не бил и много стар. Но в очите му ясно се четяла тъга. – Кажи...

436 0

Един топъл  летен  ден при стария Иро-Дзъ дошъл човек. Той не бил млад, не бил и много стар. Но в очите му ясно се четяла тъга.

– Кажи ми, мъдрецо, – обърнал се той към Иро-Дзъ – защо в този свят няма място за подвиг?

Аз съм готов на всичко в името на любовта си. Но нищо не се случва.

Не бих се колебал нито за миг да вляза в горящата къща за да спася любовта си от смъртта.

Бих скочил в ледената вода за да я спася от  удавяне.

Незабавно бих дал живота си  за да живее моята  любов. Казвал съм много пъти, че съм готов да умра  за нея, но думите са само думи, и аз не мога да докажа тяхната истинност.

Старият Иро-Дзъ го погледнал и казал:

– Защо търсиш подвиг, човече?
Нима смяташ, че подвиг – това е само  да умреш?
Кажи ми, бил си  близо до твоята любов, когато и е  било тъжно?

loading...


Коментари