Програмирайте се за успех. Променете отношението си към себе си и ще промените живота си!

Съществуват много ефикасни техники за програмиране на мисленето, които можете винаги да използвате, за да станете по-позитивни и качествени личности… Една от тях е редовното използване на позитивни твърдения, за...

998 0

Съществуват много ефикасни техники за програмиране на мисленетокоито можете винаги да използвате, за да станете по-позитивни и качествени личности… Една от тях е редовното използване на позитивни твърдения, за да програмирате подсъзнанието си и да се чувствате постоянно жизнерадостни, изпълнени с оптимизъм и енергия. „Разговорите“ със самите вас определят 95 процента от емоциите ви. Като контролирате и насочвате вътрешния си диалог, вие държите под контрол мислите, чувствата и действията си и в крайна сметка – бъдещето си.

Начинът, по който разговаряте със себе си и си обяснявате нещата, до голяма степен определя чувствата ви за ставащото около вас. С други думи, не то, а тълкуването му определя позитивната или негативната ви реакция. Ако не мислите и не разговаряте съзнателно за нещата, които искате да постигнете, естествено, ще започнете да мислите за нежелани неща и за хора или ситуации, които ви притесняват и дразнят. Ако не поставите под пълен контрол собственото си мислене и не го съсредоточите върху успехите, към които се стремите, ще изпаднете в негативизъм и ще ви обземе безпокойство – състояния, характерни за повечето хора.

Според принципа на позитивните твърдения силните, положителни изявления, многократно повтаряни в съзнанието ви, неизбежно ще бъдат възприети като команди от подсъзнанието виПрограмираната в подсъзнанието ви цел или команда ще започне да се материализира в света около вас. Новата цел ще задейства ретикуларния ви център, а това, от своя стран,а ще заостри усета и чувствителността ви към други хора, идеи и възможности, които могат да ви помогнат да настъпите педала на газта на собствените си възможности и да се понесете устремно към целта си.

Позитивният диалог със самите вас и позитивните твърдения са инструментите, които използвате, за да контролирате мисленето си и да поддържате целенасочеността си. Позитивните твърдения ви осигуряват неограничени възможности. Наистина можете да убедите самите себе си да станете такива, каквито желаете. Най-силните думи на света са онези, които казвате на себе си и на които вярвате.

loading...