Ракът е древна програма, която се активира при силен шок!

Всеки рак започва като силно драматично психично изживяване. Tази истина доказва и дори разви в свой метод на лечение Д-р Рике Герд Хамер, бивш преподавател в университетите на...

1276 0

Всеки рак започва като силно драматично психично изживяване. Tази истина доказва и дори разви в свой метод на лечение Д-р Рике Герд Хамер, бивш преподавател в университетите на Мюнхен и Тюбинген в Германия. Той се слави за родоначалник на т. нар. Германска нова медицина след пространни изследвания и лечебна практика, започнала в края на 70-те години.

Д-р Хамер защитава теорията си, че природата на болестта стъпва върху универсални биологични принципи и взаимодействието между трите нива, които съставляват организма – психиката, мозъка и органите. В тази Нова медицина обаче заболяванията имат биологичен смисъл, а не са грешки на природата. Д-р Хамер постига изключителен успех с раковата си терапия, но и стана обетк на много атаки. Срещу него валят съдебните процеси, с които защитниците на конвенционалната медицина се опитват да го атакуват. Но дори прокурорът се вижда принуден да признае, че след 4-5 години 6000 от 6500 пациенти предимно в напреднал стадий на рак са все още живи. Това е над 90% – почти пълната противоположност на резултатите, които могат да бъдат очаквани след конвенционално лечение на рак в напреднал стадий.

Всъщност д-р Хамер (на снимката) започва своите изследвания върху рака, след като самият той развива рак на тестисите. Случайно или не това се случва малко след трагичната смърт на 17-годишния му син Дирк, който е прострелян по време на ваканция в Средиземноморието (по това време д-р Хамер има своя практика в Рим). Тогава той си задава въпроса, дали смъртта на сина му е била причината за болестта. Впоследствие проучва и документира над 15 хиляди случая на рак и при всичките намира следните характеристики, които кръщава

„Железните правила на рака“:

Първо правило. Всеки рак и свързано с него заболяване започва като СДХ или Синдром на Дирк Хамер – тежко, силно драматично и изолиращо „конфликтно-шоково“ изживяване. То се проявява едновременно на трите нива – психика, мозък и органи.

С други думи д-р Хамер стига до извода, че едно физическо събитие може да породи биологически „конфликт-шок“. Той обаче се проявява във видима физическа трансформация в мозъка и води до измерими промени в нервно-физическите параметри и до развитие на ракови образувания, язви, некрози и функционални нарушения в определени органи в тялото. Най-изумителното е, че ако конфликтът бъде разрешен, на раковия или некротичния процес се дава заден ход за коригиране щетите и връщане здравето на пациента.

Д-р Хамер смята, че болестта се предизвиква единствено от шок, за който сме напълно неподготвени. Това означава, че ако по някакъв начин можем да се подготвим за шокиращото събитие, няма да се разболеем. Всъщност той самият не обича да използва думата „рак“. Той заменя думата с описателното- Специална биологична реакция на необичайна ситуация.

Второ правило:

Естеството на психическия конфликт определя мястото на фокуса или Огнището на Хамер в мозъка и онова на рака в органа.

Трето правило:

Протичането на конфликта определя развитието на Огнището на Хамер в мозъка и това на рака в органа.

Силните емоции увреждат мозъка

В момента на конфликт и шок възниква късо съединение, фокус на активност в определено място в мозъка. То може да бъде заснето с помощта на компютърна Brain_Hamerтомография (КТ) и изглежда като серия от концентрични кръгове. Това явление е нареченото Огнището на Хамер. Ако конфликтът по-късно бъде разрешен, този образ се променя, развива се оток и накрая остава само белег.

loading...