Ракът – една необичайна болест II

bio4

Това е рубрика за медицината от бъдещето. За това, че здравето е в наши ръце и изборът е наш. Има хора, които искат да бъдат лекувани и такива,...

580 0

Това е рубрика за медицината от бъдещето. За това, че здравето е в наши ръце и изборът е наш. Има хора, които искат да бъдат лекувани и такива, които искат да са здрави. Тази рубрика е за хората, които искат да са здрави, които правят съзнателния избор за това и поемат отговорността за решенията си. Имайки информацията, всичко друго е въпрос на избор. Осъзнавайки, че ние сме тези, които избираме, ни дава възможността, свободата, да променяме света около себе си. И здравето си.

Продължаваме  с откъс от книгата на Е. В. Бугаева  “Ракът – не е присъда, а диагноза”. Първа чат може да прочетете тук: Ракът – една необичайна болест

 

Може да се каже така, че ракът – това е проявление, което се дължи на дългото негативно въздействие на окръжаващата среда върху организма като цяло. Най-важните фактори причиняващи онкогенезата /образуването на злокачествени тумори/ са:

> физически;

> химически;

> живи агенти /онкогенни вируси/

> чужди тела;

> редки-хронични възпаления;

Вътрешни причинители за възникване на злокачествени тумори :

> наследствен фактор;

> пороци на растежа;

> хормонални изменения;

> отслабване на имунната защита;

Като дразнител с особена важност, учените изтъкват замърсената околна среда, радиацията, неправилното хранене. Всеки от тези фактори води към мутации на енергопроизвеждащите молекули на дезоксирибуноклеиновата киселина /ДНК/ в клетките, което неизбежно води до рак.

Да разгледаме тези фактори.

И така:

Външни канцерогенни фактори

Физически

Разглеждането на физическите канцерогени ще започнем с канцерогенното действие на високата температура.

Сред пастирите на високопланинските пасбища на Индия е много разпространен ракът на устната, гръкляна и хранопровода. Учените виждат причината за това в местните привички: за да се спасят от студа, пастирите много често пият горещ чай.

Източникът на живот във всичко живо – слънчевата светлина – също може да се окаже опасна. Канцерогенното действие на преките ултравиолетови лъчи се проявява например, при туморите на кожата, развиващи се по откритите части на тялото у представителите на такива професии, като моряци и земеделци. Съгласно статистическите данни, това преди всичко се случва на хора, имащи по-светла кожа. Ултравиолетовите лъчи, предизвикващи рак на кожата и долната устна, се наричат универсален физически канцероген.

Изключително важен физически фактор на канцерогенезата в наши дни е йонизиращото излъчване.

В първите години, по време на изследванията на радиоактивността и използването на рентгеновите лъчи, учените, лекарите и обслужващият персонал на практика не съблюдавали никакви предпазни мерки. В резултат на това се появявали язви, които дълго време не зараствали, изгаряния, а в много случаи, загивали от облъчването.

В парка на една болница в Хамбург има паметник, на който са написани имената на лекари, учени-физици и обслужващ персонал, станали жертва на облъчване. В 1902 година се появило съобщение за първия случай на рак на кожата, възникнал у човек в резултат на рентгеново облъчване. В 1911 година са регистрирани вече доста много случаи на възникване на левкоза и рак на базата на рентгеново облъчване.

Американските учени провели наблюдения върху млади работници от фабрики за часовници. За производството на светещи в тъмното циферблати се използвали луминесцентни бои. При нанасянето на тези бои, работниците поставяли четките в устата си, за да заострят с устни влакната им. Луминесцентните бои са радиоактивни. В период на няколко години от това облъчване се получавали остеогенни саркоми на долната челюст.

Общоизвестни са резултатите от продължителните изследвания на подложените на лъчево въздействие след взрива на атомните бомби в Хирошима и Нагазаки: облъчването предизвиква рак и миелоидни левкози.

Химически

ВОЗ се наричат виновниците за възникването на рака в 85-90% от случаите дължащи се на химичните фактори на окръжаващата ни среда.

Първи, който установил връзката между възникването на злокачествените тумори и професионалната среда, бил английският лекар Пърсивал Пот през 1775 година. По-късно се изяснила химическата природа на това влияние и зависимостта от професионалните условия. По това време в Англия, в цеховете за почистване на комини, чистенето на по-тесните тръби изпълнявали слабички момчета на 10-14 години, които често работели полуголи, промъквайки се през комините. Пот установил връзката между рака на кожата на тестикулите и действието на саждите. Той отбелязал връзката между продължителното въздействие на саждите върху кожата и продължителността на развитие на туморите. Невниманието към тези наблюдения на Пот довело до това, че експерименталното повторение на това наблюдение, вече върху животни, се удало едва през 1914 година на японските учени Ямагива и Ишикава.

Химическите канцерогени попадат в организма най-често през дихателните пътища и хранопровода. В последните години стана ясно, че химическите канцерогени проникват отначало в клетката, след това в нея се подлагат на преобразуване и започва обмяна на веществата в клетката. Канцерогенно действие имат не само химическите канцерогени, а и продуктите от техния метаболизъм /обмяна на веществата/ в клетката. Изследванията са показали, че химическите канцерогени от групата на полицикличните въглеводороди се образуват при препържена и препечена храна, особено при мазнините. В алкохолните напитки домашно производство, вследствие на недостатъчното пречистване, се откриват масла от долнокачествената водка и, което е особено опасно, нитрозоамини. Химическите канцерогени нитрозоамини могат да се образуват в тънките черва с помощта на микроорганизми, а също и в почвата от азотисти торове, попадайки след това с растенията и месото на животните в храната и организма на човека.

Консервантите и стабилизаторите на хранителните продукти могат да играят роля на канцерогени /натриевият бисулфат – консервант на виното и др./

И накрая, също могат да ни вредят лекарствата.

Хронични дразнители

Това е особена група фактори за въздействие върху организма на човека. Канцерогенността на тези въздействия има физически характер, но в редки случаи се допълва и от химическа канцерогенност. Към хроничните дразнители се отнасят големите зарастващи рани на кожата, на слизестите ципи.

Като най-характерен пример обикновено се дава ракът кангри /канкроиди/, развиващ се по ципата на стомаха при тибетските планинци, работещи в много студени условия и употребяващи за затопляне специални глинени гърнета с въглища, които предизвикват изгаряне по кожата, рани, а след това тумори. В качеството си на канцерогенен дразнител може да се прояви системното травмиране на кожата на едно и също място, слизестата обвивка на устата при повреждане на зъбите и лошо изработени протези, слизестата обвивка на жлъчния мехур при жлъчнокаменната болест и слизестите обвивки на пикочния мехур при камъни в пикочния мехур.

Имплантирането в тъканите на организма на идеално гладки полимерни материали, не реагиращи с тъканите, може да доведе до развитие на сарком.

Онкогенното въздействие на някои гъбички, замърсяващи продукти на храненето, е обусловено от изработваните от тези гъбички токсини, които се отнасят към химическите канцерогени.

Онкогенни вируси

Към най-важните външни фактори за образуването на злокачествени тумори, освен физическите и химическите фактори, се отнасят и онкогенните вируси. Онкогенните вируси включват в себе си вируса на Епщайн Бар, папиломавирусите, косвено паразитните инвазии, такива като шистосомоза и – възможно е – инфекции с участието на Хелико Бактерия, който индуцира хроническия гастрит.

Да се докаже напълно вирусния произход на туморите е сложно. В туморите обикновено се откриват бактерии, вируси, микроскопични гъбички, явяващи се не причинители, а само следствие на заболяването. Обаче, от историческа гледна точка, не трябва да се премълчава за отритието на:

> саркома вируса – 1911 г. Раус;

> папилома вируса – 1933 г. Шоуп;

> вируса на млечната жлеза при мишките – 1936 г. Битнер;

> вирус левкемия – 1951 г. Грос;

> полиомавирус – 1957 г. Стюарт

и много други вируси на растения и животни.

Всички тези вируси участват на тези или други нива или етапи на канцерогенезата на човека.

От злокачествените тумори при човека, за добре изучена се смята, така наречената лимфома на Беркит. Обикновено, лимфомата на Беркит, посочват като практически единствения тумор у човека с точно доказан вирусен произход.

В течение на исторически кратък период от време в последните години бяха формулирани сменяващи се една с друга вирусни теории за онкогенезата.

Често задават страшния въпрос: а нима ракът е инфекциозен? Без колебание, отговорът е – не! За разлика от вирусите, предизвикващи цяла поредица от инфекциозни заболявания, например, грип или полиомелит, причиняващите тумор вируси, не се предават нито по контактен, нито по капков път – те не са инфекциозни.

Вътрешни причини за възникване на злокачествените тумори.

Хормонални отклонения

При нарушаване на хормоналното равновесие. Особена опасност представлява повишаването на естрогенния фон, което се явява една от причините за възникване рака на матката и рака на млечната жлеза при жените.

Наследствен фактор

Отбелязва се при висока честота на регистриране на отделни форми на рака сред членовете на едно семейство. При наследствените форми на рака, предразположеността към развитието на заболяване се наследява по закона на Мендел. Наследствен произход може да има ракът на млечната жлеза и съчетаният рак на млечната жлеза и яйчниците. Много е важно да се проследи историята на заболяванията както по майчина, така и по бащина линия, защото даже при “женските” тумори, мъжете могат да бъдат облигатни носители на заболяването.

Пороци на развитието

Слабост на имунната система

loading...