Ракът – една необичайна болест II

bio4

Това е рубрика за медицината от бъдещето. За това, че здравето е в наши ръце и изборът е наш. Има хора, които искат да бъдат лекувани и такива,...

403 0

Това е рубрика за медицината от бъдещето. За това, че здравето е в наши ръце и изборът е наш. Има хора, които искат да бъдат лекувани и такива, които искат да са здрави. Тази рубрика е за хората, които искат да са здрави, които правят съзнателния избор за това и поемат отговорността за решенията си. Имайки информацията, всичко друго е въпрос на избор. Осъзнавайки, че ние сме тези, които избираме, ни дава възможността, свободата, да променяме света около себе си. И здравето си.

Продължаваме  с откъс от книгата на Е. В. Бугаева  “Ракът – не е присъда, а диагноза”. Първа чат може да прочетете тук: Ракът – една необичайна болест

 

Може да се каже така, че ракът – това е проявление, което се дължи на дългото негативно въздействие на окръжаващата среда върху организма като цяло. Най-важните фактори причиняващи онкогенезата /образуването на злокачествени тумори/ са:

> физически;

> химически;

> живи агенти /онкогенни вируси/

> чужди тела;

> редки-хронични възпаления;

Вътрешни причинители за възникване на злокачествени тумори :

> наследствен фактор;

> пороци на растежа;

> хормонални изменения;

> отслабване на имунната защита;

Като дразнител с особена важност, учените изтъкват замърсената околна среда, радиацията, неправилното хранене. Всеки от тези фактори води към мутации на енергопроизвеждащите молекули на дезоксирибуноклеиновата киселина /ДНК/ в клетките, което неизбежно води до рак.

Да разгледаме тези фактори.

И така:

Външни канцерогенни фактори

Физически

Разглеждането на физическите канцерогени ще започнем с канцерогенното действие на високата температура.

Сред пастирите на високопланинските пасбища на Индия е много разпространен ракът на устната, гръкляна и хранопровода. Учените виждат причината за това в местните привички: за да се спасят от студа, пастирите много често пият горещ чай.

Източникът на живот във всичко живо – слънчевата светлина – също може да се окаже опасна. Канцерогенното действие на преките ултравиолетови лъчи се проявява например, при туморите на кожата, развиващи се по откритите части на тялото у представителите на такива професии, като моряци и земеделци. Съгласно статистическите данни, това преди всичко се случва на хора, имащи по-светла кожа. Ултравиолетовите лъчи, предизвикващи рак на кожата и долната устна, се наричат универсален физически канцероген.

Изключително важен физически фактор на канцерогенезата в наши дни е йонизиращото излъчване.

В първите години, по време на изследванията на радиоактивността и използването на рентгеновите лъчи, учените, лекарите и обслужващият персонал на практика не съблюдавали никакви предпазни мерки. В резултат на това се появявали язви, които дълго време не зараствали, изгаряния, а в много случаи, загивали от облъчването.

В парка на една болница в Хамбург има паметник, на който са написани имената на лекари, учени-физици и обслужващ персонал, станали жертва на облъчване. В 1902 година се появило съобщение за първия случай на рак на кожата, възникнал у човек в резултат на рентгеново облъчване. В 1911 година са регистрирани вече доста много случаи на възникване на левкоза и рак на базата на рентгеново облъчване.

Американските учени провели наблюдения върху млади работници от фабрики за часовници. За производството на светещи в тъмното циферблати се използвали луминесцентни бои. При нанасянето на тези бои, работниците поставяли четките в устата си, за да заострят с устни влакната им. Луминесцентните бои са радиоактивни. В период на няколко години от това облъчване се получавали остеогенни саркоми на долната челюст.

Общоизвестни са резултатите от продължителните изследвания на подложените на лъчево въздействие след взрива на атомните бомби в Хирошима и Нагазаки: облъчването предизвиква рак и миелоидни левкози.

Химически

ВОЗ се наричат виновниците за възникването на рака в 85-90% от случаите дължащи се на химичните фактори на окръжаващата ни среда.

Първи, който установил връзката между възникването на злокачествените тумори и професионалната среда, бил английският лекар Пърсивал Пот през 1775 година. По-късно се изяснила химическата природа на това влияние и зависимостта от професионалните условия. По това време в Англия, в цеховете за почистване на комини, чистенето на по-тесните тръби изпълнявали слабички момчета на 10-14 години, които често работели полуголи, промъквайки се през комините. Пот установил връзката между рака на кожата на тестикулите и действието на саждите. Той отбелязал връзката между продължителното въздействие на саждите върху кожата и продължителността на развитие на туморите. Невниманието към тези наблюдения на Пот довело до това, че експерименталното повторение на това наблюдение, вече върху животни, се удало едва през 1914 година на японските учени Ямагива и Ишикава.

Химическите канцерогени попадат в организма най-често през дихателните пътища и хранопровода. В последните години стана ясно, че химическите канцерогени проникват отначало в клетката, след това в нея се подлагат на преобразуване и започва обмяна на веществата в клетката. Канцерогенно действие имат не само химическите канцерогени, а и продуктите от техния метаболизъм /обмяна на веществата/ в клетката. Изследванията са показали, че химическите канцерогени от групата на полицикличните въглеводороди се образуват при препържена и препечена храна, особено при мазнините. В алкохолните напитки домашно производство, вследствие на недостатъчното пречистване, се откриват масла от долнокачествената водка и, което е особено опасно, нитрозоамини. Химическите канцерогени нитрозоамини могат да се образуват в тънките черва с помощта на микроорганизми, а също и в почвата от азотисти торове, попадайки след това с растенията и месото на животните в храната и организма на човека.

Консервантите и стабилизаторите на хранителните продукти могат да играят роля на канцерогени /натриевият бисулфат – консервант на виното и др./

И накрая, също могат да ни вредят лекарствата.

Хронични дразнители

Това е особена група фактори за въздействие върху организма на човека. Канцерогенността на тези въздействия има физически характер, но в редки случаи се допълва и от химическа канцерогенност. Към хроничните дразнители се отнасят големите зарастващи рани на кожата, на слизестите ципи.

Като най-характерен пример обикновено се дава ракът кангри /канкроиди/, развиващ се по ципата на стомаха при тибетските планинци, работещи в много студени условия и употребяващи за затопляне специални глинени гърнета с въглища, които предизвикват изгаряне по кожата, рани, а след това тумори. В качеството си на канцерогенен дразнител може да се прояви системното травмиране на кожата на едно и също място, слизестата обвивка на устата при повреждане на зъбите и лошо изработени протези, слизестата обвивка на жлъчния мехур при жлъчнокаменната болест и слизестите обвивки на пикочния мехур при камъни в пикочния мехур.

Имплантирането в тъканите на организма на идеално гладки полимерни материали, не реагиращи с тъканите, може да доведе до развитие на сарком.

Онкогенното въздействие на някои гъбички, замърсяващи продукти на храненето, е обусловено от изработваните от тези гъбички токсини, които се отнасят към химическите канцерогени.

Онкогенни вируси

Към най-важните външни фактори за образуването на злокачествени тумори, освен физическите и химическите фактори, се отнасят и онкогенните вируси. Онкогенните вируси включват в себе си вируса на Епщайн Бар, папиломавирусите, косвено паразитните инвазии, такива като шистосомоза и – възможно е – инфекции с участието на Хелико Бактерия, който индуцира хроническия гастрит.

Да се докаже напълно вирусния произход на туморите е сложно. В туморите обикновено се откриват бактерии, вируси, микроскопични гъбички, явяващи се не причинители, а само следствие на заболяването. Обаче, от историческа гледна точка, не трябва да се премълчава за отритието на:

> саркома вируса – 1911 г. Раус;

> папилома вируса – 1933 г. Шоуп;

> вируса на млечната жлеза при мишките – 1936 г. Битнер;

> вирус левкемия – 1951 г. Грос;

> полиомавирус – 1957 г. Стюарт

и много други вируси на растения и животни.

Всички тези вируси участват на тези или други нива или етапи на канцерогенезата на човека.

От злокачествените тумори при човека, за добре изучена се смята, така наречената лимфома на Беркит. Обикновено, лимфомата на Беркит, посочват като практически единствения тумор у човека с точно доказан вирусен произход.

В течение на исторически кратък период от време в последните години бяха формулирани сменяващи се една с друга вирусни теории за онкогенезата.

Често задават страшния въпрос: а нима ракът е инфекциозен? Без колебание, отговорът е – не! За разлика от вирусите, предизвикващи цяла поредица от инфекциозни заболявания, например, грип или полиомелит, причиняващите тумор вируси, не се предават нито по контактен, нито по капков път – те не са инфекциозни.

Вътрешни причини за възникване на злокачествените тумори.

Хормонални отклонения

При нарушаване на хормоналното равновесие. Особена опасност представлява повишаването на естрогенния фон, което се явява една от причините за възникване рака на матката и рака на млечната жлеза при жените.

Наследствен фактор

Отбелязва се при висока честота на регистриране на отделни форми на рака сред членовете на едно семейство. При наследствените форми на рака, предразположеността към развитието на заболяване се наследява по закона на Мендел. Наследствен произход може да има ракът на млечната жлеза и съчетаният рак на млечната жлеза и яйчниците. Много е важно да се проследи историята на заболяванията както по майчина, така и по бащина линия, защото даже при “женските” тумори, мъжете могат да бъдат облигатни носители на заболяването.

Пороци на развитието

Слабост на имунната система

Образуването на единични злокачествени клетки – е вероятно доста често явление, осъществяващо се всеки ден, но продължаването на техния растеж се случва рядко. Неутрализиращото взаимодействие на защитните сили на организма протича на всички равнища.

Преди около двадесет години, доктор Еван Камерон /Шотландия/ формулирал принцип, който, както той мислел, може ефективно да се използва за контрол на онкологичните заболявания. Той обърнал внимание на това, че обикновено хората в крепко здраве, не заболяват от рак, а в същото време хората, с крехко здраве, отстъпват на тази опасна болест.

Няколко водещи холандски университета – в Лайден, Маастрихт и Рейкиявик – публикували резултати от клинични изследвания, потвърждаващи зависимостта между употребата на определен билков комплекс, микро и макроелементи, витамини, минерални комплекси, балансирано хранене /диетата на доктор Моерман/ и развитието на раковите заболявания. Сега вече у никого не предизвиква съмнение фактът, че витамините А, Е и С значително повишават имунитета, а силната имунна система, на свой ред, защитава организма от рака.

Съгласно съвременните представи, противотуморният имунитет в значителна степен е свързан със състоянието на общо съпротивление на организма.

Способността на организма да произвежда антитела против туморите – се нарича противотуморен имунитет на организма.

Появяването на тумори се предшества, в повечето случаи, от сблъсък в дейността на клетките защитници – макрофагите и клетките убийци, а също така от нарушения в имунната система.

По този начин, повишавайки общата съпротивляемост на организма, ние увеличаваме и неговата противотуморна устойчивост.

Какво включва системата за повишаване съпротивляемостта на организма към туморите? Тук влизат следващите задължителни етапи:

1. Очистване на организма.

2. Насищане на организма с витамини и микроелементи.

3. Приемане на антиоксиданти, адаптогени и билкови препарати.

4. Съблюдаване на всички фактори, които помагат да се достигне оптимално здравословно ниво, включващо в себе си балансирано хранене, активен начин на живот, профилактика срещу обостряне на хроническите заболявания.

Тези етапи се отнасят към първичната профилактика срещу раковите заболявания. Ракът се проявява като многостепенен процес, който създава гостоприемна среда в организма на генетично предразположения човек под въздействието на вредните фактори. За развитието на рака у човека е необходимо определено време, което може да бъде от няколко години до десетилетие.

Очистване на организма от шлаки

Преди всичко, трябва да се отбележи, че няма да правим сух преразказ на биохимията и биологията, ще се опитаме достъпно да разгледаме, какво става в нашия организъм и защо се получава натрупването на шлаки.

Ако съществуваше средство против стареенето и борбата с болестите, то щеше да се намира в храната.

Храната – това е един от тези компоненти, които нашият организъм получава отвън, в достатъчни количества, затова си струва да се спрем на нея по-подробно. Разбира се, не трябва да се забравя за въздухът, водата и другите субстанции, които ние поглъщаме. Чистият въздух и чистата вода са необходими, но техният метаболизъм е по-прост от този на храната. Независимо от това замърсен или чист въздух дишаме, от него чрез дробовете постъпва само кислород. Водата, лоша или добра, се абсорбира от организма. Как организмът използва кислорода, пренасян от кръвта, това вече е друга история. Кислородът, който е попаднал в дробовете, трябва да бъде отправен към всички органи в организма. Ако кръвта не е способна да циркулира или това е трудно, тъканите може да не получат необходимото количество кислород.

Приемането на храната – това е много сложен процес. Тя трябва да бъде смляна, раздробена на много малки съставляващи и усвоена – преведена от тънките черва в кръвта и използвана – погълната от клетките. Всеки един от тези етапи е необходим и ако погълнатите вещества пропуснат един от тях, организмът не може да ги използва. Храната не е така проста субстанция, както кислородът и водата. Тя се състои от много компоненти. Тук влизат въглехидрати /скорбяла/, протеини /аминокиселини/ и мазнини. А също така нещо, което много хора забравят: витамини, минерални йони и, което е особено важно, ферменти.

Ще подчертаем още веднъж – всяка от тези съставящи е необходима. Отсъствието или наличността само на една от тях определят границата между живота и смъртта, между младостта и старостта, между здравето и болестта. Като пример, голямо количество антиоксиданти, без ферменти в нужното количество, няма да окаже положителен резултат върху организма. За да стане още по-ясно, за какво става дума, хайде да извършим едно пътешествие, което започва своето начало в устата, в момента на попадането в нея на храната и завършва в клетките на организма. Нали най-важните процеси, които се извършват в организма – метаболизмът, изхвърлянето на шлаките в кръвта, произвеждането на енергия и усвояването на всички хранителни вещества, се осъществяват именно в тях.

Да започнем с процеса на дъвченето? Но нали преди него, вие усещате миризмата или поне си помисляте за ядене. Това заставя вашият организъм да се подготвя за процеса на храносмилането. Ето, вие сте взели какъв да е продукт и сте го сложили в устата си. Ако тази храна е сурова, то дъвчейки я, вие разрушавате клетъчните мембрани и освобождавате ферментите, които започват процеса на храносмилането! Заедно със слюнката се отделя също амилаза, за да започне усвояването на въглехидратите, съдържащи се в храната.

Ако яденето е било приготвено /обработено термично/, то процесът на дъвчене служи само за разрушаване на клетките, за се облекчи работата на стомаха. Храната, изядена сурова, създава по-малко работа на организма, защото по-голямата част от процеса на храносмилането, се осъществява от съдържащите се в нея ферменти.

Ферментите загиват при температура по-висока от 48º С, поради това, организмът трябва сам да извърши цялата работа за смилането на сготвената термично храна. Ще отбележим също, че ако вие не сдъвквате храната, то ферментите, съдържащи се в слюнката, няма да се отделят и да преработят въглехидратите. Много е важно старателно да се сдъвква храната, тъй като в слюнката се съдържа лизоцин, а това е първата преграда по пътя на проникването на инфекцията в организма.

Следващият етап – храносмилането. Храната попада в стомаха, където под въздействието на киселината се разграждат белтъчините.

Храната, на неголеми порции, попада в дванадесетопръстника, където под въздействието на киселината, отделена от жлезите за вътрешна секреция и ферментите се смилат протеините. Природните растителни ферменти, съдържащи се в храната, продължават да смилат мазнините, белтъчините, въглехидратите, но ферментите, съдържащи се в слюнката, прекратяват своята работа чак тогава, когато храната попадне в тънките черва, където киселинността е по-ниска, отколкото в стомаха.

В тънките черва ферментите, изработени от организма, смилат мазнините и въглехидратите още един път. Ако храната е била сурова, то голямата част от тази работа вече е извършена. Ако тя е била сварена, то организмът е принуден да загуби много енергия за изпълнение на тази задача. Смилането на храната без помощта на растителни ферменти – това е тежък труд за организма. Именно затова ние често чувстваме умора след приемането на тежка храна. Единственият способ да се избегне това е да се употребяват колкото може повече растителни ферменти. Това не значи, че сте длъжни да ядете само сурова храна. Вие можете да замените ферментите, съдържащи се в суровата храна преди нейното приготовление, с приемането на допълнителни растителни ферменти.

Тънките черва – това е мястото, където се осъществява поглъщането на хранителните вещества. Към хранителните вещества се отнасят: протеините, въглехидратите, мазнините, витамините, минералните йони и ферментите. За да може организмът да ги използва, те трябва да бъдат разградени на много малки частици. Протеините се разлагат на аминокиселини, мазнините се превръщат в мастна киселина, а въглехидратите – в глюкоза. Освен това, храната трябва да бъде разложена до такава степен, че да могат да се освободят витамините и минералните йони.

Храната, която не се е разложила в достатъчна степен, я очакват два пътя.

Първият: преминавайки през тънките черва, тя ще храни “лошите” бактерии и ферменти, попаднали в организма. Те съществуват във всеки човек, но в нормално състояние тяхното количество е минимално. Това захранване може да провокира рязко нарастване на числото на бактериите и ферментите, повреждащи тънките черва и просмукващи се в кръвта, където имунната система трябва да се бори с тях.

Вторият: В тънките черва недостатъчно обработената храна може да бъде погълната. В кръвта, продуктите на това непълно разграждане на храната ще се възприемат от имунната система като вражески агресори, което ще я принуди да ги атакува. Това може да доведе до депресии или превъзбуждане на имунната система, състояние наречено алергия.

Не трябва да се забравя за тази част на храната, която е несмилаема и се нарича целулоза. Храната в своето естествено състояние съдържа всичко, което ни е необходимо. Да вземем за пример зърнените храни. Вътрешността на зърната се състои от скорбяла, която ние преработваме в глюкоза и я използваме за произвеждане на енергия. Средната част – това е зародишът, който съдържа всички витамини, ферменти и минерални йони, необходими за усвояването на скорбялата. Ако ние ядем зърната без средната им част – зародиша, ние не можем да използваме скорбялата и тя ще се натрупа в организма и ще се превърне в мазнина. Най-външната част на зърното – това е кора или люспа, целулозна обвивка, която спомага за извеждането навън на отпадъците, образуващи се в резултат на усвояването от организма на скорбялата, с помощта на зародиша. Именно за това е важно да се ядат зърната цели.

Да разгледаме храната, която ядете – съдържа ли всичко, което е необходимо? Преди всичко, голяма част от продуктите, обработени с химикали, е лишена от жизненоважни субстанции, необходими за получаването на енергия. Не е учудващо, че болшинството от хората се оплакват от отпадналост. Освен това, много от продуктите, такива като царевицата, пшеницата и някои видове плодове, са получени чрез кръстосване. Те са енергийно отслабени, увредени поради генетичната намеса, целта на която е подобряване на външния вид или вкуса, но не и на качеството.

Вторият по важност процес, осъществяващ се в организма, е отделянето. При обработката на храната се образува еквивалентно количество отпадъци. За извеждането на тези отпадъци от организма е необходима целулоза. Ето затова е важно да се ядат продукти, които я съдържат, или тя да се набавя в друг концентриран вид.

Много хора често използват голямо количество стимулиращи и укрепващи средства, несъдържащи основни елементи, които са необходими за очистване на организма от отпадъците на храносмилането. Често пъти, неправилното използване на препарати от натуралната медицина в такива случаи, създава повече проблеми, отколкото да принася ползи. Нагледен пример за това може да послужи приемът на препарата женшен за поддържане на енергийния обмен.Женшенът не съдържа никаква целулоза и ако червата функционират слабо, страничният ефект при употребата на такива средства, ускоряващи обмяната на веществата, ще бъде увеличаване количеството натрупващи се в организма шлаки. В резултат отравянето на организма ще бъде още по-голямо, отколкото преди приемането на препарати от тази група. При избора на каквото и да е лечение или укрепващо средство, е важен индивидуалният подход към човека и разглеждането на неговия организъм, като единна, свързана система с отчитането на всички особености на нейното функциониране.

Малко за кръвта. След като хранителните вещества се окажат в кръвта, те циркулират в нея до този момент, докато не попаднат в съответстващите им клетки, които ги поглъщат и ги използват. За това е необходима добра циркулация на кръвта в тъканите. Ако циркулацията на кръвта е затруднена от лошо храносмилане или недостатъчно физически упражнения, някои клетки може да не получат достатъчно количество хранителни вещества или няма да имат възможност да се избавят от всички шлаки.

Кръвта – това е есенцията на живота. Тя е посредник, с помощта на който всички органи получават хранителни вещества и се освобождават от шлаки. Тук влиза всичко: мозъкът, очите, черният дроб, бъбреците, кожата, косите, червата, сърцето, кръвоносните съдове и останалите органи и тъкани на нашето тяло. Понякога е трудно да се осъзнае, че всичко, което се намира в кръвта, също така го има във всеки орган на човека. И ако нещо в нея го няма, то обикновено липсва въобще в организма.

Друг често забравян фактор на асимилацията това е така наречената биологична пригодност. Тази характеристика показва може ли веществото до бъде използвано от организма. Например синтетичният витамин С не е съвсем пригоден за организма и доколкото той се поглъща в кръвта, трудно се усвоява от клетките.

Изядените хранителни вещества никога не се използват, ако не попаднат в клетките. Много полезни добавки, които ние употребяваме, просто се извеждат от организма така бързо, както попадат в него. Това става поради отсъствието на микроелементи и електролити в храната и във водата. От времето на ледниковия период много минерали били отмити от почвата и изхвърлени от нашата пречистена вода.

Няколко думи за видоизменените продукти. Те включват в себе си такива субстанции, като маргарин и пастьоризирани, хомогенизирани, консервирани, замразени и приготвени в микровълнови печки продукти. Процесът на приготовление на маргарина прилича на способа на производство на пластмаса и неговата употреба само носи вреда на нашия организъм. Термичната обработка на храната дава само един резултат – повреждане на ферментите. В резултат, когато ядем такива продукти, нашият организъм е принуден да използва своите собствени хранопреработващи ферменти, принуждавайки своята фабрика за ферменти на задстомашната жлеза да работи за износ. Това води до изтощаване запасите от ферменти в другите части на тялото, а когато тяхното съдържание в тъканите намалее до критичното ниво, клетките се уморяват, забавят своята жизнена дейност и умират. Важността на ферментите за живота е толкова грандиозна, че всеки може да разбере, колко опасен е техният дефицит.

Трябва да се споменат няколко важни причини, поради които нашите клетки, а следователно и нашите тела стареят и заболяват.

Първа причина се явява недостигът на хранителни вещества – това е един от главните недостатъци, който може да бъде обусловен от тяхното недостатъчно приемане или непълното им усвояване или недояждането.

Втората причина – това е недостатъчното очистване на организма от “отровните” отпадъци, получавани в процеса на жизнената дейност. Това може да се получи от влошената жизненост на червата, обеднената вътрешна флора, лошата циркулация на кръвта или недостатъка на хранителни вещества. Ако вашите клетки и тъкани не получават достатъчно количество хранителни вещества, на тях не им достига енергия за очистване на шлаките. Причина за интоксикацията на организма също може да стане нарушаването на циркулацията на кръвта през тънките черва, където тя изхвърля попадналите в нея отрови от тъканите. Такова нарушаване може да бъде предизвикано от стреса или от стимулатори от типа на захарта и кафето.

bio5За осигуряване на дейността на всички клетки е необходим кислород. Кислородът се носи от кръвта, а по-точно от червените кръвни телца. Всяка червена клетчица за да функционира ефективно, трябва да има съответните количества атоми от желязо и витамин В12, плюс голямо количество други вещества. Освен това, ако червените кръвни телца започнат да се слепват от лошото храносмилане или от недостиг на ферменти, те не могат да преминават през капилярите, т.е. кръвоносните съдове свързващи артериите с вените. Именно капилярите са мястото, където кислородът преминава от кръвта в клетките.

Отровните вещества, известни като свободни радикали, повреждат червените кръвни телца, променят формата им от гладки сфери в неправилни сфери. Това изменение на формата влошава площта на повърхностите им, като те едвам се промъкват между стените на капилярите, предизвиквайки прехода на кислорода в клетките. Точно сега е моментът да кажем, колко важни са антиоксидантите – вещества, помагащи за балансиране отношението на любов и омраза между тялото и кислорода.

Кислородът, въпреки че е необходим за живота, поврежда тъканите, ако се намира там, където не е нужен. Антиоксидантите предотвратяват окисляването на клетките при неговия излишък.

Съществуват много антиоксиданти. По-добрите от тях са тези, които се поглъщат не само от кръвта, но и от всяка индивидуална клетка, която ги използва. Кръвта поглъща много вещества, които просто се извеждат от организма с помощта на бъбреците или черния дроб, не попадайки в клетките. Най-ефективен е антиоксидантът на ХХІ век микрохидринът.

Ако организмът не изпитва болка или дискомфорт, това е свидетелство за добро здраве. За лошото здраве обикновено сигнализират ред симптоми, даже ако сме решили да ги игнорираме.

И така, всяка система за оздравяване и лечение, в това число и противораковата, трябва да започва с очистване на организма. Използването на един или друг способ на очистване поддържа необходимото оптимално здравословно ниво. Неблагоприятната екологична обстановка, пушенето и неумерената употреба на големи дози антибиотици и химиотерапевтични препарати, с течение на времето, водят до натрупване в различните органи и системи на вредни вещества, които отравят организма, снижават активността на защитните системи и способстват за прехода на организма към предболестно състояние, а по-късно и към болест. Имунната система не само престава да функционира пълноценно, но става и невъзприемчива както към регулиращите сигнали на организма, така и към действието на лекарствените регулатори, каквито са природните средства.

Всички тези явления още повече се задълбочават с възрастта, от снижаване на интензивността на обмена на веществата или при появата на продължителен запек. Известно е, че след очистване организмът става високо чувствителен към въздействието на лекарствени билки, витамини, минерали, микро- и макроелементи. Предлагат се кратковременни интензивни курсове и системи за продължително плавно очистване.

Изборът на методиката за очистване на организма изисква индивидуален подход. От средата на многото съществуващи програми за очистване, предлагани към днешния ден програмата Коло-Вада плюс е достойна за особено внимание и препоръка за приложение.

Това е уникална, балансирана, поетапна програма за очистване, разчетена за 14 дневно прилагане.

Комплексът, влизащ в нейния състав от растителни компоненти, витамини, минерали и ферменти, позволява на организма да се избави от натрупаните шлаки и токсини. Програмата Коло-Вада плюс позволява да се създаде здрава вътрешна среда, по пътя на очистването на всички отделителни системи на организма и организма като цяло.

Коло-Вада плюс помага в течение на 14 дни да се подготви организма за състояние на оптимално здраве, а също да промени някои начални параметри на състоянието на “нездраве”. С нейна помощ се осъществява умерена активизация на всички защитни сили на организма, установява се оптимален и най-вече икономичен за дадения организъм обмен на веществата. Значително се повишава умствената и физическата работоспособност. Организмът става по-устойчив не само по отношение на вредните физически и химически въздействия към различните стресови фактори, но и към биологичната агресия – в частност, към инфекциозните поражения. Осъществява се плавна корекция на различните отклонения в организма, което увеличава противотуморната защита, също така забавя развитието на такива болести на стареенето, като атеросклерозата и диабета.

Продължава…

 

Тази информация достига до Вас благодарение на:

ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА  ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИЗМА   В ЦЕНТЪР   BIOGLOBAL гр. Варна  и Coralclub
В център  BIOGLOBAL, се правят изследвания на енергийното и физикално състояние на организма. Точките на анализ включват сърдечно-съдово и мозъчно-съдово състояние, минерална и костна плътност, олово в кръвта, бял дроб и дихателни пътища, кръвна захар, холестерол, стомах и черва, черен дроб, нива на инсулин и жлъчка, черепни нерви,  гинекология, простата, цялата гама от микро и макроелементи, състояние на гръбначен стълб, състояние на аура и чакри (с тяхната медицинска интерпретация) , патогенния фон на организма, биологичните потенциали, и способността на организма да се възстановява.

За информация: 0885478889
За записване на час: 0876558556
Email: [email protected]

 

loading...