Седемте врагове на успеха

1. Навикът да не се свърши работата до края. 2. Погрешното убеждение, че животът трябва да бъде лесен. 3. Погрешното убеждение, че успехът  предопределен от небето. 4. Навикът...

478 0

1. Навикът да не се свърши работата до края.

2. Погрешното убеждение, че животът трябва да бъде лесен.

3. Погрешното убеждение, че успехът  предопределен от небето.

4. Навикът да се мисли негативно.

loading...