Седемте Заблуди на човечеството

1) Светът е разделен на добро и зло. Светът всъщност е неутрален, той просто послушно изпълнява нашите фантазии и мисли. 2) Животът започва с  раждането и завършва със...

513 0

1) Светът е разделен на добро и зло.
Светът всъщност е неутрален, той просто послушно изпълнява нашите фантазии и мисли.

2) Животът започва с  раждането и завършва със смъртта.
Животът винаги е съществувал … … и ще съществува. Само заради ярко развитие ние доброволно, преди да дойдем на Земята,  блокираме част от паметта си.

3) Жените раждат в болка.
Първоначално женските раждания са били придружени с приятни усещания, като максималното е било … оргазъм.
По време на разцвета на религиозните егрегори сексът  се превръща в грях, ражданията в  наказания, а  децата в тежест и отговорност.

4) Има  неизлечими болести.
Ако сте били в състояние да създадете някоя  болест в живота си, значи можете също така да създадете и здраве за себе си.

loading...