Стандартът на живот на чехите достигна исторически максимум

Агенция Stem e провела анкета на  тема стандарт на живот чехите,  като са получени  най-  положителните резултати в историята на агенцията. Като цяло 68% от анкетираните смятат, че...

186 0

Агенция Stem e провела анкета на  тема стандарт на живот чехите,  като са получени  най-  положителните резултати в историята на агенцията.

Като цяло 68% от анкетираните смятат, че стандартът им на живот е добър, а сред тях 64% са отговорили „по-скоро добър, отколкото лош.“ Това е с 11% повече от миналата година.

Като много лош са определили стандарта си на живот само 4% от анкетираните. Изследването на тази тема се  извършва от 1994 г. насам.

За година са  намалели значително както крайните  скептици, така и оптимисти,  по отношение на стандарта на живот.

Такъв оптимизъм е достиган  в Чешката република през 1996 г. и 2007 г., когато от стандарта си на живот са  били доволни 65% от чехите.

Най-често от стандарта си са доволни хората с висше образование, предприемачи, експерти в своите области и хора с активи, чиято стойност надвишава един милион крони.

Както вече бе съобщено от Prague  Express, според анкета от  април на Центъра за изследване на общественото мнение,  59% от чехите са напълно доволни от живота си. В продължение на 11 години, през които се провеждат подобни изследвания, показателите остават непроменени – от живота винаги са доволни повече от половината от анкетираните, но само веднъж броят им е надхвърлял 60%.

loading...