Стара еврейска притча за логиката и мъдростта

Млад евреин отишъл при известен нюйоркски равин и казaл, че иска да учи Талмуд. – Знаеш ли арамейски? – попитал равинът. – Не. – А иврит? – Не....

1105 0

Млад евреин отишъл при известен нюйоркски равин и казaл, че иска да учи Талмуд.
– Знаеш ли арамейски? – попитал равинът.
– Не.
– А иврит?
– Не.
– А Тора учил си в детството?

– Не, рави. Но не се притеснявайте. Завършил съм Философския факултет в Бъркли и току-що защитих дисертация по логика във философията на Сократ. И сега, за да компенсирам белите петна в познанията си, искам да науча и Талмуд.
– Ти не си готов да учиш Талмуд, – казал равинът. – Това е най-великата книга от всички, писани някога от хората. Но ако настояваш аз ще ти направя един тест по логика: ако се справиш – ще се занимавам с теб.

Младият мъж се съгласил и равинът продължил.
– Двама души се спускат през комина. Единият излиза с чисто лице, а другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?

Младият философ бил изумен.
– Това е тест по логика?!
Равинът кимнал.

– Е, разбира се, този с мръсното лице!
– Неправилно. Помисли логично: този с мръсното лицето ще погледне този, който е с чисто и ще реши, че и неговото лице е чисто. А този, който е с чисто, ще погледне този с мръсното лице и ще реши, че той също е с мръсно и ще отиде да се измие.
– Добре измислено! – Възхитил се гостът. – Хайде, рави , дайте ми още един тест!
– Добре, млади човече. Двама мъже се спускат през комина. Единият излиза с чисто лице, а другият – с мръсно. Кой тях ще отиде да се измие?

– Но ние вече изяснихме – този с чистото лице!

– Неправилно. И двамата ще отидат да се измият. Помисли логично: този, с чистото лице ще погледне този с с мръсното лице, и ще реши, че и неговото лице е мръсно. А този, който има мръсно лице, виждайки, че вторият отива да се измие, ще разбере, че и той е с мръсно лице, и също ще отиде да се измие.
– Не помислих за това! Невероятно – Направих логическа грешка! Рави, дайте ми друг тест!

loading...


Коментари