Старите души обичат да гледат звездното небе

Всички ние живеем сред хора, чиито души вече са се въплътявали в Света много пъти, в продължение на много векове. Как можем да познаем стара душа, която е...

830 0

Всички ние живеем сред хора, чиито души вече са се въплътявали в Света много пъти, в продължение на много векове. Как можем да познаем стара душа, която е близо до нас? Как можем да знаем дали ние не сме стара душа?

Нашите предходни животи и натрупани опитности са скрити от нас – Вселената много милосърдно спуска завеса пред нашето съзнание и памет, там където се намират безброй количество извървени пътища и загуби. Ако помнехме всичко, щяхме да се побъркаме и нямаше да имаме възможност да реализираме персоналните си мисии и призвание тук във всеки отделен живот. Въпреки това между отделните животи винаги има общи неща, които носят отпечатъка на конкретните души, срещали се на Земята или на друго място…

Някои от методите за възстановяване на спомени са чрез ретроспективна памети и регресивна хипноза, както и чрез дълбока медитация и изпадане в състояние на транс. И все пак има и нещо универсално, което може да обозначи дългия опит, без да се използват преждепосочените практики. Това са хората, които изпитват потребност от уединение, изолация от другите и наслада от самотата.

Някои от старите души могат да бъдат определени като интровертни, а в някои случаи даже като социопати. Но определенията в никакъв случай не трябва да са крайни, защото в хода на живота си, човек може от екстровертен в тийнейджърските си години, да стане интровертен по-късно, след като е изпитал поредица от трудности и разочарования, които да му напомнят всъщност за смисъла на неговото явяване в Света.

Старите души живеят с вярва в това, което правят. Те могат да бъдат познати по това, че не се нуждаят от одобрението или мнението на околните. Те не са отшелници, но обичат да остават сами под звездното небе, обичат да се разхождат сами в парка, да слушат музика сами, да четат книги в пълна самота, или пък в уединение да се грижат за цветята или растенията в градината.

Старите души имат неутешима потребност от развитие на ново знание
Те не се боят да попадат в различни ситуации, да започват нещо отначало или да загубят всичко, за което години наред са полагали усилия. Те вярват в по-дълбокия смисъл на нещата и не губят вътрешният си импулс и стимули. Често техният живот и действия са неразбираеми, дори отхвърляни от околните. Това са обаче душите, които водят истинския прогрес и развитие на всяка цивилизация, колкото и малко дръвце в Големия огън на човечеството да привнасят.

Сигурността – Това е най-малкото нещо, което старите души търсят в Живота тук на Земята
Отхвърляне на конвенционалните вкусове, възгледи, предпочитания е тяхна характерна черта. Алтернативните, непопулярни гледни точки, особено изразени в собственото им мнение са друга особеност на старите души, тук на Земята.

Конвенционалните медии за тях са прекалено пристрастни, измамни, повърхностни, замърсени с цинизъм и агресия, и не носят нищо ново или полезно – с много, много малко изключения. Те не обичат радио, спокойно живеят без телевизия и масови забавления.

Старите души могат да „прочетат“ всеки човек – съвсем за кратко!
Те знаят как да „четат“ хората. Понякога – от детството си, показват в най-ранна възраст внезапно зряла мъдрост и разбиране за редица неща в природата и междуличностните отношения.

loading...