Тайната власт на Кабала

„Кабала“ буквално означава „традиция“, но тук не става дума само за традиция, предавана от поколение на поколение, а за  тайно знание от голямо практическо значение за всекидневния живот...

1899 0

„Кабала“ буквално означава „традиция“, но тук не става дума само за традиция, предавана от поколение на поколение, а за  тайно знание от голямо практическо значение за всекидневния живот на хората.

Кабала не е детинска игра, а  набор от специфични методи за развитие на личността в свръхчовешко състояние, начини за постигане на екзалтация, която издига  ума на кабалиста към „небесния престол,“ така че той да може да реализира божествените качества, често – отъждествявайки се с Бога!

Като цяло се счита за достатъчно да имаш личен  опит в  контакт „с нещо повече от самия човек“, за да  получиш след това паранормални качества: пророческа дарба, изцеление, постоянен  късмет в бизнеса и т.н.
Достигайки до такава власт „кабалистите се крият в  сянка, и могат да контролират хода на историята.“

Кабалистите вярват, че всички материални обекти и процеси в света  се контролират от духовни сили, които пронизват като  мрежа целият свят.

Постигайки  духовното ниво на даден обект, мистикът сам  придобива свойствата му, получавайки  възможност практически да му влияе.

Един от основните източници за получаване на тайно знание се счита   „Книгата на книгите“ – Библията.

Еврейските мистици преди две хиляди години са забелязали поредица от странни особености на тази невероятна книга.

Самото  четене на текстовете и „зареждат“ човек  с енергия и сила за деня. Редовното и ежедневно четене по  глави, може да  носи щастие и късмет в бизнеса, да осигурява по-дълъг живот в добро здраве, деца с изявени дарби, и т.н. Това обяснява изключителното внимание, което се отделя на тази Книга  в еврейската традиция.

Кабалистите вярват, че Библията има много нива на значение, най-тайните от  които се разкриват само с  използването на специални методи за четене или тълкуване, често наричани „пътеки“ или „начини“.

loading...