Търговията с хора в ЕС: 30 000 случаи за 3 години

Според Европейската комисия, за  три години в ЕС е имало повече от 30 000 случаи на търговия  на хора. В доклада на Европейската комисия се казва, че 80%...

200 0

1275574295_vruСпоред Европейската комисия, за  три години в ЕС е имало повече от 30 000 случаи на търговия  на хора.

В доклада на Европейската комисия се казва, че 80% от жертвите на тази търговия са жени, а 69% от жертвите са подлагани на  сексуална експлоатация.

Две трети от жертвите   са граждани на ЕС. Също така често страдат от престъпници граждани на Китай и Нигерия.

Според Европейската комисия, сред  жертвите на търговия с  хора са около 1000 деца, които са били сексуално малтретирани.

Преди една година, Европейската комисия отбеляза, че докладваните случаи – са само „върхът на айсберга“, а  истинските мащаби са много по-големи.

loading...