Това, в което вярвате, е онова, което виждате

Дълбоко съм убеден, че мислите са неща. Мислите, когато са подхранвани правилно и когато са интернализирани, ще станат реалност в света на формата. Ние мислим в картини и...

943 0

Дълбоко съм убеден, че мислите са неща. Мислите, когато са подхранвани правилно и когато са интернализирани, ще станат реалност в света на формата. Ние мислим в картини и те стават наша вътрешна реалност…

Да разгледаме процеса на създаване на мисли като вътрешна представна дейност без нито едно от ограниченията на физическото царство… С мисълта си можете да създавате, каквито картини си пожелаете, и те са същността на вашия живот.

Четирите основни принципа по-долу ще ви помогнат да накарате това нямащо форма царство да работи за вас във физическата и в умствената област.

1. Вашите действия идват от вашите образи.

Цялото наше поведение е резултат от мислите, които го предшестват. Ако в представите си сте некомпетентен в дадена област и непрестанно подкрепяте това с умствен образ, в крайна сметка ще осъществите на практика този сценарий. Да предположим, че трябва да натоварите колата си и откриете, че имате шест куфара, които трябва да сложите в багажник, създаден да побира само пет. Картината, която ще изградите в ума си, ще определи колко багаж ще вземете при пътуването! Ако си помислите: „Ще трябва да ги намаля на пет куфара – всичките шест няма да влязат в тази кола“, то това и ще направите. Но ако си представите как отивате на екскурзия с всичките шест куфара и задържите в ума си тази представа, тогава ще действате въз основа на мисълта: „Знам, че мога да ги напъхам всичките. Просто ще разхвърлям нещата от багажника и ще ги наглася така, че да влязат.“ Пиша за мислите като неща, защото те имат също толкова голямо отношение към това как тръгвате за ваканция, както и към други неща, като вашите кола, куфари, карти, резервния бензин, парите ви и всичко останало в света на формата…

Приложете идеята за мислите като неща към придобиването на богатство. Ако си представите как придобивате богатство, ако поддържате тази представа в ума си независимо от пречките, които срещате, и ако я виждате ясно за себе си, тогава ще действате въз основа на този образ. Ще позволите тази картина да е доминантният образ в умствения ви свят. Ще звъните по 15 пъти на ден вместо по три или четири. Ще откриете, че спестявате част от доходите си, като по този начин плащате първо на себе си – критичната стъпка по пътя към богатството. Ще мислите за богатство и ще се обкръжавате с хора, които насърчават вашите представи. Ще откриете, че посещавате курсове върху важни предмети, които изграждат жизнената ви мисия. Ще бъдете в състояние на непрестанно себеусъвършенстване. Ще търсите познанията и уменията на онези, които са постигнали успех във вашата област. Ще отделяте време да четете за хората, които са успели независимо от скромния си произход. Целият ви жизнен опит ще се подрежда около образа за вас сред разкош – всичко това е основано на едно-единствено нещо – на мисълта.

Важно е да се разгледа и противоположността на тази картина. Ако си се представите бедни, ще действате във всекидневния си живот въз основа на този образ. Ще се заобиколите с хора, на които липсва изобилието, ще четете за провалите, ще избягвате да опитвате нови неща и няма да вярвате в самоусъвършенстването, защото идеята в главата ви е, че сте бедни. Поведението ви непрестанно ще следва тази представа. Ще разглеждате успелите хора като късметлии или родени в подходящия момент и в подходящите обстоятелства. Ще подхождате към всяка среща, която може да ви помогне да се измъкнете от бедността, с мисълта, че това така или иначе няма да проработи за вас.

Фактически всичко, което правите, е резултат от картината, която сте изградили в ума си, преди да го предприемете. Вижте се като неспособни да се изправите пред публика и няма да можете да го направите. Просто ще избягвате това преживяване и ще го оправдавате, като си поставяте етикета „срамежлив човек“. Срамежливите хора изграждат отново и отново срамежливи картини в ума си и докато не могат да се видят смели и нестрахуващи се, те винаги ще прилагат на практика представата, която създават.

Независимо от обстоятелствата във вашия живот вие сте пишещият, режисьорът и продуцентът на умствените си образи. Винаги ще действате съобразно тези картини. Обстоятелствата, в които се намирате, не определят какъв ще бъде животът ви. Те разкриват какви образи сте избрали за себе си до този момент. От качеството на външния ви вид до здравословното ви състояние, до финансовото ви положение, до качеството на взаимоотношенията ви и всичко друго, което изисква действия от ваша страна – всичко е предопределено от вашите представи. Умът ви съхранява всички образи, които сте си избрали за себе си, и вие всекидневно ги осъществявате на практика.

Не може да изпитвате чувство, ако преди това не сте имали някаква мисъл. Поведението ви се основава на чувствата, които пък се основават на мислите ви. Така че това, което трябва да направите, е не да промените поведението си, а онези неща вътре във вашето съзнание, които наричаме мисли. След като мислите ви отразяват онова, което наистина искате да бъдете, подходящите емоции и последващото поведение ще се появят автоматично. Вярвайте в това и ще го видите!

2. Казвайте си, че всичко, което си представяте, е вече тук.

Спомнете си какво ни учеше Айнщайн за времето! Времето не съществува в линейния свят – то е изобретение на човека поради ограниченото му зрение и потребността му да разчленява всичко. В действителност няма такова нещо като време. Просто оставете тези думи да потънат в съзнанието ви и се отворете за възможността те да са истина. Във Вселена, в която времето не съществува, всичко, за което можете да мислите, е вече тук. Къде на друго място би могло да бъде? Онова нещо в главата ви, което наричаме мисъл, е вече тук, във физическия свят. То не е в друга слънчева система или вселена.

То е тук.

Вие обаче не може просто да си представяте нещо и после да седнете и да чакате то да се материализира в живота ви. Трябва да разберете, че възможността да превърнете мисълта във физическа реалност зависи от вас и че физическата реалност е вече тук, на тази плоскост и чака вас, за да направите връзката. Вашата работа като този, който си представя, е да се научите да я пренесете от астралния свят на мисълта до физическия свят на формата…

Когато братята Райт са си представили самолет, който лети, реалността вече е била тук.

Не е било необходимо да измисляме нова система на реалността, за да създадем летателни възможности за хората. Трябвало е само да свържем нашите мисли с реалността, която вече е била тук. След като тези мисли са били настроени на честотата на летенето като възможност, това е станало наша реалност. Здравият човек, за какъвто си се представяте, е вече тук, макар и заобиколен от нездрави по-раншни мисли.

loading...