Три истории за вечерен размисъл

1. Веднъж жителите на едно село решили да се помолят за дъжд. В деня за  молитвата всички хора се събрали заедно, но само едно момче взело чадър. Това...

547 0

1. Веднъж жителите на едно село решили да се помолят за дъжд. В деня за  молитвата всички хора се събрали заедно, но само едно момче взело чадър.

Това е Вяра.

2. Когато хвърляте бебето във въздуха, то се смее, защото  знае, че татко ще го хване.

loading...