Триъгълник на парите и знаци на богатството ще откриете на дланта си

Парите и количеството им в живота на човека зависят от две негови качества. Това са талантът да ги печели и талантът да ги задържи. Дали притежавате или не...

1292 0

Парите и количеството им в живота на човека зависят от две негови качества. Това са талантът да ги печели и талантът да ги задържи.

Дали притежавате или не тези качества е доста лесно да се разбере.

Първо е необходимо да разгледаме линията на Съдбата (на снимката – линия 1).

Колкото тя е по-ясно изразена и по-дълбока, толкова по-трудолюбив е собственикът на дланта и толкова повече шансове притежава той за да направи една добра кариера. Но за да се натрупа богатство, само умението “да ореш като кон” не е достатъчно. Втората линия, която говори за нашата способност да печелим пари е линията на Главата (2). “Ако ти си толкоз умен, защо си толкоз беден?” – казват американците. Линията на Главата в идеалния случай е необходимо да бъде не само ясно изразена, без прекъсвания и “острови”, но също и права. Това е знак за рационалност и ефективност.

Хубаво е, когато на линията на Главата има т.нар. лъжичка на парите (3) – малка линийка, извиваща се към хълма на Меркурий (7). Това показва способност да се видят ясно възможностите за печалба там, където останалите не ги виждат.

Както е известно, Меркурий е бог на търговията. На нашите длани има линия на Меркурий (4), тя отразява търговските умения на притежателя си и също трябва да бъде ясна и гладка. Взети заедно, тези три линии – на Съдбата, Главата и на Меркурий образуват фигура, наречена триъгълник на парите (на снимката долу, AБВ).

loading...