Трите желания на султана

Преди смъртта си султан Сюлейман повикал началника на армията и му казал трите си желания: 1. Той завещава,  ковчегът  му да бъде носен от най-добрите лекари на Османската...

784 0

Преди смъртта си султан Сюлейман повикал началника на армията и му казал трите си желания:

1. Той завещава,  ковчегът  му да бъде носен от най-добрите лекари на Османската империя по това време.

2. Второто  му желание било по целия път, по който носят ковчега му, да се разпръсват златни монети и скъпоценни камъни.

3. Той завещава през това време ръцете му да се показват навън и всички да ги виждат.

Когато началникът на армията смутено попитал каква е  причината за тези желания, Сюлейман обяснил:

loading...


Коментари