Цял си, когато си привлечен!

Автор: Стефани Евгениева Има огромна красота в привличането. В това да си привлечен. В решенията, които взимаш тогава, защото те се намират в пълно единодушие с интуицията. Товарът...

603 1

Автор: Стефани Евгениева

Има огромна красота в привличането. В това да си привлечен. В решенията, които взимаш тогава, защото те се намират в пълно единодушие с интуицията. Товарът пада, емоциите се овладяват. Дори разумът се чувства отпочинал. Тялото ти се изпълва с лекота. Новата енергия бавно, но настойчиво прониква, заемайки мястото на старата. Усещаш освобождение. Свобода. Да бъдеш.

Истинското привличане не е загуба на рационалност, не е слагане на розови очила. То може да се обобщи само с една думичка – Вяра. Вярата е безусловна. На нея не и трябват доказателства.

Привличане!

Да изпитваш липса от отсъствието на нечие присъствие, което никога не си имал!

Привличане!

Да си „спомняш“ какво ще изпиташ!

Ето я есенцията на това прекрасно усещане. В най-чистият й вид.

Винаги изпитваме привличане към човек ,който ни носи определено познание. Колкото по-силно е привличането, толкова по-ценно е познанието. Преобръщащо, изграждащо, важно. Нещо, което трябва да развием. Урок, който трябва да усвоим. Но това може да се случи само с правилния Учител, т.е. онзи, който ни привлича към себе си и към онова, което трябва да ни даде. Обратно, ние сме привлечени и го привличаме, защото имаме информация, която е жизнено важна за него и само чрез нас може да я приеме и развие.

Под „информация“ разбирайте чувства, знание, опит, лекуване на стари рани, показване на една друга реалност или напасване на действителности.

loading...