И учените доказаха: властта развращава дори и най-честните

Историкът барон Джон Актън казва, че властта развращава, а абсолютната власт развращава абсолютно. Сега, век по-късно, твърдението на  Актън получи научно потвърждение. Серия от експерименти показва, че веднага...

481 0

vlastИсторикът барон Джон Актън казва, че властта развращава, а абсолютната власт развращава абсолютно. Сега, век по-късно, твърдението на  Актън получи научно потвърждение.
Серия от експерименти показва, че веднага след като честни хора да получат власт, те не могат да устоят на изкушението да се облагодетелстват за сметка на другите.

След преминаване на психологически тест, който определя индивидуалните различия, включително и  нивото на честност, доброволци играли на играта „Диктаторът“, в която получавaли пълен контрол върху правото за извършване на плащания в своя полза и в полза на своите последователи.

Лидерът имал правото да избира и да може да взема както  социални, така и антисоциални решения – последните носели по-малко пари за групата, но увеличавали  приходите диктатора. В изследването на лидера давали пари и да му позволявали да ги раздава по свое усмотрение. Като резултат, колкоъо повече той взимал за себе си, толкова по-малко оставало за другите участници.

Резултатите показват, че тези, които в началото били оценявани като по-малко честни, от самото начало демонстрирали по-корупционно поведение. Въпреки това, дори и тези, които първоначално показали в теста за честност по-високи резултати,  с течение на времето се поддавали на изкушението и започвали да работят за себе си.

loading...