Учените изпратиха съобщение от един мозък в друг

Съвременните технологии за „четене“ мозъчни вълни се използват почти навсякъде, от контрол със „силата на мисълта“ на хеликоптери, до  компютърни игри. Но сега технологията стигна още по-далеч: изследовател...

454 0

По време на експеримента поздравът било изпратено от  доброволец от Thiruvananthapuram (Индия) в Страсбург (Франция). Там  компютърът „превел“ съобщението  и след това използвал електрическа стимулация, за да предаде  мислите на собственика на имплантиран в мозъка приемник. Съобщението се появило под формата на проблясък на светлина в ъгъла на обзора на получателя.

Светлината се появявала  в така последователност, която позволила на получателя да декодира информацията от съобщението. След това изследователите провели подобен експеримент, в който мисли били  успешно прехвърлени от Испания до Франция.

Във втория експеримент  общият процент на грешки бил  само 15%: 5% в етапа на кодиране, и около 10% – в етапа на декодиране.

loading...