Учените изясниха как да се запомня повече информация

В ново изследване, проведено в Университета на Калифорния, запазването на файлове на компютъра помагало да се подготвят познавателни ресурси за запаметяване на нова информация. Изследователите оценявали паметта на...

197 0

В ново изследване, проведено в Университета на Калифорния, запазването на файлове на компютъра помагало да се подготвят познавателни ресурси за запаметяване на нова информация. Изследователите оценявали паметта на 20 студенти. Доброволците изследвали два PDF-файла (файл A и файл В), пише Zee News.

Всеки файл съдържал 10 думи. Участниците разглеждали думите от файл A в рамките на 20 секунди, преди да го затворят. После отваряли файл B и чели думите в него, за още 20 секунди. Тогава те веднага възпроизвежда думите, запомнени от файл В. Чак след това учените проверявали колко думи студентите са запомнили от файл А.

Половината от доброволците трябвало да запишат файл А в определена папка.

Изследователите открили, че студентите запомняли повече думи от файл B, ако записвали файл А, вместо само да го затворят. Това им давало време да забравят информацията от първия файл. Така се оказало, че забравянето понякога е полезно за паметта. То помага да се запомни повече нова информация.

loading...