Учените изясниха защо жените не искат да се занимават с наука

Психолози от САЩ обясниха защо красивата половина от човечеството е слабо представена в научния свят. Резултатите от изследването са доста необичайни. Изследователите провели анкета, в която участвали  1800...

525 0

Психолози от САЩ обясниха защо красивата половина от човечеството е слабо представена в научния свят. Резултатите от изследването са доста необичайни.

Изследователите провели анкета, в която участвали  1800 души – преподаватели и докторанти. Тези хора са експерти в различни научни области. Всички те били питани кое считат за  основната причина за успех w тяхната сфера. Приблизително половината от интервюираните посочват гениалността (което означава изключителни способности) като основен фактор за успех. Другите респонденти акцентирали  върху такива качества като постоянство и упорита работа.

Установено е, че в някои науки (физика, философия) има нещо като „култ към гения.“ Именно в тези дисциплини броят на жените е най-малко. Но изследователите не  казват, че сред жените има малко гении – причините  за това явление могат да бъдат скрити на друго място.

loading...