Учете се да ръководите! Пет забранени фрази

Най-накрая! Вие сте на мечтаната ръководна длъжност. Но дните минават, а работата не върви или не води до желаните резултати … Вие, разбира се, вините подчинените си, че...

1234 0

Най-накрая! Вие сте на мечтаната ръководна длъжност. Но дните минават, а работата не върви или не води до желаните резултати … Вие, разбира се, вините подчинените си, че те работят без желание. А може би вие сте виновен? Ето пет „забранени“ фрази, които напълно убиват у сътрудниците мотивацията и желанието им за работа.

Многократно чувайки тези думи, служителят в крайна сметка започва да се чувства само като просто винтче в работния механизъм, а не личност, защото той дори няма право на собствено мнение … В резултат на това той ще работи без ентусиазъм, а това със сигурност ще се отрази на общия резултат от труда.

По-добре е да се напомни на подчинения, че е необходимо да свърши тази работа по-бързо „Нека да не си губим времето. Имаме малко време, сроковете ни притискат. Утре те очаквам с доклад …“

Вие сякаш оправдавате своя авторитаризъм с това, че работата е изключително спешно. В този случай сътрудникът ще бъде по-склонен да изпълни задачата.

„Прави каквото ти се казва, няма какво да се спори!“

С тази фраза превръщате подчинения в един прост изпълнител на поръчки, лишавайки го от способността да проявява инициатива. Но истински компетентният професионалист трябва да притежава не само изпълнителност, но и качества като креативност и възможността за генериране на нови идеи.

Сляпото спазване на инструкциите може да доведе до това, че служителите ще спрат да поемат отговорност за резултатите, а те могат да бъдат катастрофални, защото ръководителят може да е сгрешил.

По-добре е да се каже: „Моят опит ми казва, че в тази ситуация, за да се сведат до минимум рисковете и загубите, трябва да се направи ето така, но ако имаш някакви конструктивни аргументи, че е необходимо да се направи по друг начин, аз съм готов да се вслушам в тях. “

Ако сериозни и конкретни аргументи сътрудникът няма, тогава с чиста съвест му кажете да следва инструкциите.

„Върви и работи!“

loading...