В началото бе музиката

ORFEO-1

Автор: Димитринка Йорданова https://diyo-coach.com В началото бе музиката… и после всичко дойде след нея… Каквато е музиката, такива са и вътрешните трептения. Каквито са вътрешните трептения, такъв е...

464 0

Автор: Димитринка Йорданова

https://diyo-coach.com

В началото бе музиката… и после всичко дойде след нея… Каквато е музиката, такива са и вътрешните трептения. Каквито са вътрешните трептения, такъв е и танцът. Какъвто е танцът, такава е и любовта, каквато е любовта, такова е и зачатието. Обърни се навътре – към собствените дълбини и устои – и рови там дълго и неуморно, докато откриеш своята музика, своя танц, своя образ любим, своята жажда за него! Намери всичко най-свое от века! Дай му тогава воля и израз навън, тъй щото околното пространство и всичко, което го населява – по-близко и по-далечно – да затрепти и заехти в същия ритъм…И едва тогава продължи и напред… за да срещнеш и намериш най-необходимото ти! Музиката е основен двигател и ваятел на любовта, а любовта – на всичко останало. Може би знаете, че българският музикален ритъм 7/8 е най-близо до ритъма на сърцето…

Школа за български народни танци „Ритъм 7/8″ гр.Варна

Танцът

loading...