В нашата Вселена бавно изчезва времето

Какво би станало ако времето, като  част от  уравнението за пространство-времевия  континуум бъде буквално изключено? Едно скорошно изследване показва, че времето бавно и постепенно изчезва от нашата Вселена...

583 0

Какво би станало ако времето, като  част от  уравнението за пространство-времевия  континуум бъде буквално изключено? Едно скорошно изследване показва, че времето бавно и постепенно изчезва от нашата Вселена и един ден ще се изпари напълно. Новата радикална теория може да обясни  космологичната мистерия, която мъчи учените в продължение на много години.

Преди това учените са измервали светлината от далечни експлодиращи звезди за да покажат, че Вселената се разширява, а скоростта на това разширяване се увеличава. Учените предполагат, че тези свръхнови се разлитат на части по-бързо от остаряването на Вселената. Физиците също така са заключили, че някаква антигравитационна сила трябва да „разбутва“ галактиките настрани и започват да наричат тази неизвестна сила „тъмна енергия“.

Идеята, че самото време може да изчезне след  милиарди години – и да се спре – беше предложена през 2009 г. от професорите Хосе Сеновила, Марк Марс и Раул Вера от Университета в Билбао и Университета на Саламанка, Испания. Следствието от това радикално движение на  времето е алтернативно обяснение на „тъмната енергия“ – тайнствената антигравитационна сила, която е предложена за да обясни някои космически явления.

Въпреки това, до ден днешен никой не знае какво представлява тъмната енергия и откъде идва. Професор Сеновила и колегите предложиха невероятна алтернатива. Учените  предлагат да се изключи такова нещо като тъмна енергия въобще, и отново да се преразгледат  възгледите.

Според Сеновила, ние лъжем себе си, като  мислим, че Вселената се разширява, когато в действителност се забавя  времето. На битово ниво това забавяне е  незабележимо. Но ако се проследи развитието на Вселената в продължение на милиарди години, в космически мащаб,  всичко ще стане ясно. Тази промяна ще бъде безкрайно  бавна от човешка гледна точка, но от гледна точка на космологията, която изучава светлината на древните слънца, светили преди милиарди години, може лесно да се измери.

Предложението на група учени, публикувано в списание Physical Review D, изключва  тъмната енергия като измислица. Вместо това Сеновила обяснява появата на ускорение с постепенно забавяне на времето.

„Ние не казваме, че разширяването на самата Вселена е илюзия – обяснява физикът. – Ние вярваме, че илюзия  може да бъде ускоряването на това разширяване – това, от своя страна, не отрича съществуването на разширения, които [за нас] увеличават темпа си „.

Ако времето постепенно се забавя, „а  ние наивно продължаваме да използваме своите уравнения за определяне на промените в скоростта на разширение по отношение на обичайното протичане на времето, то простият модел, демонстриран в нашата работа, показва  ефективно ускорение  на това разширяване.“

В момента астрономите могат да определят скоростта на разширяване на Вселената, като  използват метода, наречен „червено отместване“. В основата на тази техника е разбирането, че звездите, които се отдалечават от нас, са по-червени от тези тези, които се движат в нашата посока. Учените търсят определен вид свръхнови, които са се превърнали в стандарт в това отношение.

Въпреки това, точността на тези измервания предполага инвариантност на времето в цялата Вселена. Ако времето се забавя, според новата теория, нашето самотно  времево измерение бавно се превръща в ново пространствено измерение. По този начин най-древните звезди, които наблюдават космолозите,  от наша перспектива изглеждат ускоряващи се.

„Нашите изчисления показват, че ние бихме си помислили, че разширяването на Вселената се ускорява,“ – казва Сеновила. Теорията се базира на един от вариантите на теорията на суперструните, според който нашата Вселена е ограничена до повърхността на мембрана, или мембрани, плаващи в многоизмерно пространство. След милиарди години времето ще престане да бъде време.

„Тогава всичко ще замръзне като снимка на един миг завинаги. Нашата планета по това време няма да я има. “

С  цялата своя радикалност и безпрецедентност, тези идеи не са без подкрепа. Г.  Гибънс, космолог от университета в Кеймбридж, твърди, че това понятие има своите предимства. „Ние вярваме, че времето се е появило по време на Големия взрив, и ако времето може да се появява, това означава, че може и да изчезва. – Това е само обратен ефект“.

loading...