Във Франция можете официално да се сключи брак с покойник

Във Франция жив човек, при желание, може да регистрира брак с починал, информира Unreal Facts. Брак с починал човек може да се сключи в съответствие с Гражданския кодекс...

411 0

Във Франция жив човек, при желание, може да регистрира брак с починал, информира Unreal Facts.

Брак с починал човек може да се сключи в съответствие с Гражданския кодекс на страната, за регистрацията на който, при сериозни обстоятелства, президентът на републиката може да даде съгласие.

Единственото условие за сключване на брак с починалия: трябва да има някакви ясни доказателства, че докато починалият е бил жив, наистина е имал намерение да узакони връзката си с човека, който е подал заявлението.

Оказва се, че от 1960 г. насам, след като законът влиза в сила, до сега официално са регистрирани над 1 500 такива бракове. Забележителното е, че 95% от заявленията за регистрация на такива съюзи са подадени от жени.

loading...