Вселенска банка

bank

1. Седнете удобно, затворете очи, вдишайте 3 пъти дълбоко и си представете голям град. Пред вас се изправя сграда с величествени колони. Над колоните мислено прочетете надписа „Вселенска...

830 0

1. Седнете удобно, затворете очи, вдишайте 3 пъти дълбоко и си представете голям град.

Пред вас се изправя сграда с величествени колони. Над колоните мислено прочетете надписа „Вселенска банка“

2. Изкачете се по каменните стъпала и влезте в банката през една от главните врати, а след това идете при масичката, където има празни бланкове за чекове.

3. Представете си как написвате чек на ваше име за сума, необходима за конкретната ви нужда, не повече.

loading...