За да се сбъдне това, за което молим Вселената, нужно е да повярваме, че то вече се е случило

Когато молбите ви не се удовлетворяват, това е защото отправяте две противоположни заповеди на подсъзнанието си. И така, молбите ви винаги се задоволяват: или положително, или отрицателно. Защото...

2318 0

Когато молбите ви не се удовлетворяват, това е защото отправяте две противоположни заповеди на подсъзнанието си.

И така, молбите ви винаги се задоволяват: или положително, или отрицателно. Защото при две противоположни и противоречиви заповеди, вие винаги вярвате много повече в едната, отколкото в другата. И в такива случаи, по принцип, влагате много повече емоции, много повече енергия в отрицателното мислене.

Много пъти също така вие проектирате в ума си в продължение на десетина или петнадесет минути онова, което желаете, но прекарвате останалите двадесет или три часа и четиридесет и пет минути в мислене за това как „не прогресирате, как това просто няма да се случи“.

Един ден ме потърси една жена, която беше много притеснена, понеже съпругът ѝ бил напуснал набързо града, в който живеели, и не ѝ казал къде ще отседне, тъй като не искал никой да знае къде се намира поради бизнес причини. Дните си минавали, а съпругът така и не се обадил. Тя не знаела къде се намира мъжът ѝ, нито дори какво се случва с живота му.

Аз ѝ казах:

– Поговорете наум с мъжа си и го помолете да ви се обади.

– Ала аз дори не знам къде се намира той – отговори ми тя.

– Това няма никакво значение – възразих. – Поговорете с него наум. Разстоянието, мястото и преградите не могат да спрат мисълта. Представете си вашия съпруг пред вас и му кажете да ви се обади. Той ще получи посланието чрез подсъзнанието си и ще удовлетвори вашето желание.

На жената тази идея ѝ се стори докрай фантастична, но се прибра у дома си, доверявайки ми се.

Една седмица по-късно тя се върна и ми каза, че нищо не се е получило.

– Вие със сигурност ли си мислите, това, което ви казах?

– Да – отговори тя. – Дори ходя в една църква да се моля и се моля много той да ми се обади.

– Да не би случайно вие да се съмнявате поне мъничко, че това би могло да се случи?

loading...