За мъртвите или само добро, или нищо

Знаете израза : За мъртвите или само добро, или нищо. Дори ако човек е водил не особено добродетелен живот, след като умре той придобива своеобразен социален имунитет: за...

949 0

Знаете израза : За мъртвите или само добро, или нищо. Дори ако човек е водил не особено добродетелен живот, след като умре той придобива своеобразен социален имунитет: за мъртвите не се говори лошо. Каква е причината за тази традиция?

Покойният попада под защитата на егрегор

В света има огромен брой енергийни структури – егрегори. Към тях спадат всякакви религии, всякакви общности, социални групи от хора (пенсионери, студенти, майки, деца и така нататък). Егрегор имат всички компании, фирми, предприятия. Дори и гробищата имат много плътно и активно енергийно поле.

Егогор се образува под влиянието на мисли, действия, преживявания на определен брой хора и понякога и същества от други измерение. Човек след смъртта си попада в енергийната система на друг свят, и поне за известно време става част от нея.

Без значение какво име се използва: егрегор на смъртта, Бог, Оня свят, Космос – във всички случаи душата на починалия се сдобива с надежден защитник. Неприятни думи, подигравки, умишлено повреждане на личните вещи на починалия и други неприлични действия активизират егрегора.

Той защитава своя подопечен, като “удря по носа” този, който го е засегнал. Говорейки за мъртвите лошо, можете да си навлечете различни проблеми, вариращи от загуба на портфейла до смъртоносна болест. Егрегорът не анализира доколко неговата “частица” (душата на починалия) е била неправа в живота си.

Той се интересува само от това да защити своя елемент и следователно, и себе си като цяло. По същия начин действат и другите енергийни структури, просто хората не винаги разбират, че възникналите проблеми са свързани с погрешно поведение по отношение на някои егрегори.

Покойният не може да се оправдае

loading...