Започна голямото събуждане и голямата трасформация. Новата ера е тук!

Само новите пътища водят до по-висши сфери на духа. Започнаха да се случват необичайни и опасни явления, но именно екстремността е гаранцията за по-голям скок напред в еволюцията....

978 0

Само новите пътища водят до по-висши сфери на духа.

Започнаха да се случват необичайни и опасни явления, но именно екстремността е гаранцията за по-голям скок напред в еволюцията.

Тези дни имаше доста странни явления и в небето над България и на Земята. Много хора ги заснеха с телефоните си и ги споделиха в мрежата. Появиха се и фигури в полетата с растителни култури, наподобяващи технологията на житните кръгове.

В яркосиньото небе над София имаше и силни, периодично явяващи се проблясъци. Появиха се коментари, че това е била т.н. неусвоената енергия, която гениалният Николо Тесла се опитваше да предложи на човечеството, но това не стана, вероятно, поради неготовото още човешко съзнание да се докосне до безкрайната мощ на природата.

Тези дни в Далас, Тексас, бе видяно много рядко и опасно природно явление. Внезапен порив на вятъра, но не в хоризонтална, а във вертикална посока, предизвикан от гръмотевична буря, който може да бъде по-разрушителен и от торнадо, е предизвикал голям страх у неподозиращите нищо за него даласчани.

В небето пък над Шипка, Казанлък, Радомир и някои други места се появиха фуниевидни облаци, така подобни на смерчовете, кълбовидните мълнии, ударните вълни, които са солитони от макросветовете.

Но дали бяха само физически явления или предизвестия за нови „прочити“ на някои „стари“ идеи, предстои да разберем. А енергията на солитоните, в доста по-микроскопични размери, се съдържа и във всички нас, но тя е градивна и „прочита“, запомня, предава текстовете на ДНК в клетките ни.

Учените твърдят, че първият вълнов геном е създаден от полева форма на разум с колосална мощ, а негова основа е физическият вакуум – пространството между атомите, запълнено със свръхлеки частици и техните вълни.

От тези микролептони се състоят и човешките мисли. От микролептони се формират и новите идеи, които още никому не са хрумвали. Някои от тях носят генетична информация. А когато вълновите холограми се обвият в плътна материя, се сътворяват биосистемите. Така че новите сътворявания се извършват по много необясними за нас начини, предимно чрез външни и вътрешни вълнови излъчвания и пулсации.

И тези необичайни явления тепърва ще зачестяват, за да доведат до започналия вече кардинален поврат и във физическите, и в духовните сфери на нашия живот.

Но това ще ни подтикне и към разбирането, приемането на древното познание за природните процеси, които са във вечно движение и част от всеобщия характер на Космоса. Именно чрез тази кръговратност, наричана от Рудолф Щайнер, археус – невидим, свръхсетивен организъм-поле, което оживотворява всичко, стават обновителните процеси навсякъде.

Именно то придава живот на иначе безжизненото ни физическо тяло. Защото етерното ни тяло, както добре го е усетил поетът Михаил Кендеров, е нашата вибрираща жизненост в резонанс с Всемира. А при смъртта – заедно с Духа и душата – етерните, жизнени сили напускат физическото тяло и то остава мъртво, безжизнено.

Но докато сме живи, прониква всяка клетка в организма, има същата форма като физическото тяло, но излиза извън него с два-три сантиметра. Ясновидците го виждат като прекрасен светлинен организъм с цвят на цъфнала праскова – бледо-розов с лек виолетов оттенък. То е част от аурата на човека, която го обгръща като облак, заедно с астралното тяло (душата) и Духа.

Етерните енергии се втичат в нас от Космоса предимно през деня, и особено сутрин, а вечер и нощем, вече очовечени, се излъчват навън и се разпръскват в космическия жизнен океан. И така, от първия до последния си дъх човекът извършва този енергиен кръговрат.

Етерният ни двойник отразява движението на планетите в ритмите на нашето тяло, явява се връзка между космическия и човешкия живот. Именно той, а не кръвта, задвижва сърдечните пулсации, по същия начин можем да кажем, че потокът движи воденичното колело, а не воденичното колело движи потока. Придава също и ритъм на дишането ни, в зависимост от движенията на планетите.

Етерното тяло извършва всички самооздравителни и растежни процеси в организма – зарастване на рани, подмяна на остарели клетки, разнасяне на оттоци и наслоения. Това става главно през нощта, когато етерното тяло е най-деятелно, тъй като не е заето със съзнанието, с мисленето. Владее също алкалните реакции, асимилацията при обмяната на веществата, разтварянето на веществата, както и всички функции в размножителните процеси.

Дори мисленето се извършва в етерният мозък, който прониква изцяло физическия – вид огледало, отразяващо мислите от етерния мозък. Етерните потоци в главата се проявяват като бързо меняща се мисловна дейност.

Паметта, спомените, се съхраняват също в етерното тяло. То е нашият „сейф“, паметова кутия, в която се запазва всичко преживяно като отпечатък върху восък. Етерното тяло придава постоянните черти на нашия характер: темперамент, навици, привички, стереотипи и др.

Древните цивилизации са оцелявали в продължения на хилядолетия, защото са успявали да боравят и балансират добре с този етерен посредник между двата свята – духовния и физическия. Имали са познание, че точно той улеснява близкия контакт с други нива на съществуване. Че поддържа равновесието между логиката и сърцето, че оживява храмовете на духа в нас, разширява границите на нашия опит, модифицира нашите концепции.

loading...