Защита от радиация с домашни средства

Проблемът със защитата от радиация е по-актуален от всякога. Много хора почти не забелязват влошаването на здравето си и приписват всички болести на високите темпове на съвременния живот....

820 0

Проблемът със защитата от радиация е по-актуален от всякога. Много хора почти не забелязват влошаването на здравето си и приписват всички болести на високите темпове на съвременния живот. Лекарите съветват да се притеснявате от такива симптоми като: объркване, чувство на слабост и депресия, нежелание за извършване на физическа дейност.

Тези симптоми показват вредно въздействие на радиацията върху здравето. Повишеният радиационен фон е обусловен от излагането на магнитни бури, изригвания на вулкани, ядрената енергетика, емисии от големите промишлени предприятия. Всички тези фактори допринасят за замърсяването на околната среда и увеличаване на радиационния фон.

За да се изключат болестите, предизвиквани от радиация, трябва да се премине медицински преглед. А за да се избягва попадане на опасни места може да се закупи персонално устройство за измерване на лъчения – дозиметър. С това устройство, можете да проверите своите домове. Всъщност откъде може да се появи у дома радиация? Отговорът е – бетонните стени.

loading...