Защо държавата е Германия, а хората – немци?

Думата „Германия“ влиза в употреба в древен Рим (а  самите римляни вероятно са я заимствали от гърците). В „Записки за Галската война“ (средата на I век пр. Хр.)...

184 0

Думата „Германия“ влиза в употреба в древен Рим (а  самите римляни вероятно са я заимствали от гърците). В „Записки за Галската война“ (средата на I век пр. Хр.) Юлий Цезар нарича германци източните съседи на келтите, които живеели на изток от река Рейн.

Думата „германци“, най-вероятно, е от келтски  произход – или от gair (съсед), или от gairm (боен вик). В края на  на I век. римският историк Тацит описва подробно  обичаите на германските народи в работата си „За произхода на германците и местоположението на Германия.“

В някои  славянски езици  думата „немец“ означа мъж, който говори нещо непонятно. Така може да се нарече чужденец, човек, чиято реч е неразбираема, точно както римляните   са наричали чужденците варвари (Barbari).

Има обаче  и друга версия: „немец“ може да е препратка към названието на  германското племе немет, което се споменава и от Юлий Цезар. Между другото, унгарците, чийто език не спада към славянската група, наричат германците с дума със славянски корени – „Немет“.

loading...