Защо държавата е Германия, а хората – немци?

Думата „Германия“ влиза в употреба в древен Рим (а  самите римляни вероятно са я заимствали от гърците). В „Записки за Галската война“ (средата на I век пр. Хр.)...

323 0

Думата „Германия“ влиза в употреба в древен Рим (а  самите римляни вероятно са я заимствали от гърците). В „Записки за Галската война“ (средата на I век пр. Хр.) Юлий Цезар нарича германци източните съседи на келтите, които живеели на изток от река Рейн.

Думата „германци“, най-вероятно, е от келтски  произход – или от gair (съсед), или от gairm (боен вик). В края на  на I век. римският историк Тацит описва подробно  обичаите на германските народи в работата си „За произхода на германците и местоположението на Германия.“

loading...