Защо хората работят за пари?

По-голямата част от хората в съвременния свят работят  за пари. За по-голямата част от тях, ситуацията се развива по един и същ стандартен начин: училище – ВУЗ –...

704 0

originalПо-голямата част от хората в съвременния свят работят  за пари. За по-голямата част от тях, ситуацията се развива по един и същ стандартен начин: училище – ВУЗ – работа.

Училищното образование е задължително и се разглежда като стъпка преди следващата задължителна стъпка – получаване на висше образование.

Човек на  17-18 години му се налага да направи съдбоносен избор – избор на професия. Малко хора в тази възрастова група са в състояние да направят този избор съзнателно. И тъй като е невъзможно това да стане съзнателно, в играта влизат външните фактори:

семейни традиции, приети в тази среда представи, правила и наредби, влияние на връстници, способността да се получи диплома на база бюджет, и така нататък. В крайна сметка – всичко друго, освен собствените, макар и неосъзнати, желания и стремежи.

Ако се погледне статистиката се вижда, че по-голямата част от новосъздадените изпечени професионалисти  си намират работа, доста несвързана с това, което е написано в техните дипломи.

loading...