Защо хората работят за пари?

По-голямата част от хората в съвременния свят работят  за пари. За по-голямата част от тях, ситуацията се развива по един и същ стандартен начин: училище – ВУЗ –...

404 0

originalПо-голямата част от хората в съвременния свят работят  за пари. За по-голямата част от тях, ситуацията се развива по един и същ стандартен начин: училище – ВУЗ – работа.

Училищното образование е задължително и се разглежда като стъпка преди следващата задължителна стъпка – получаване на висше образование.

Човек на  17-18 години му се налага да направи съдбоносен избор – избор на професия. Малко хора в тази възрастова група са в състояние да направят този избор съзнателно. И тъй като е невъзможно това да стане съзнателно, в играта влизат външните фактори:

семейни традиции, приети в тази среда представи, правила и наредби, влияние на връстници, способността да се получи диплома на база бюджет, и така нататък. В крайна сметка – всичко друго, освен собствените, макар и неосъзнати, желания и стремежи.

Ако се погледне статистиката се вижда, че по-голямата част от новосъздадените изпечени професионалисти  си намират работа, доста несвързана с това, което е написано в техните дипломи.

Защо? Да, защото са разочаровани от това, за което са били обучавани в колежа, или не са доволни от преобладаващите в отрасъла заплати.

Започва търсенето на работа. Решаващ фактор за това  най-често са пари. Предлаганите от работодателя пари.

И така в търсене често се усвоява нова професия, а дори и се получава второ висше. A това по същество е едно и също! Тази професия е избрана според всякакви аргументи, с изключение на тези, които  наистина си струва да бъдат взети под внимание.

В резултат на това човек продава времето си за пари. Повечето прекарват времето на не  безкрайния си живот, за да изпълняват изгодни за  някого действия,  в замяна на пари, и дори – не винаги достойни.

И тогава започват да мечтаят за това как би било хубаво да не  работят, а да имат нещо свое – за пари и за душата си …

loading...