Защо са болестите в света?

petar-danov

Те са възпитателно средство. Чрез тях невидимият свят изправя хората. Ако съвременните лекари осъзнаваха това, те трябваше да учат пациентите си как да живеят. Не е достатъчно само...

544 0

Те са възпитателно средство. Чрез тях невидимият свят изправя хората. Ако съвременните лекари осъзнаваха това, те трябваше да учат пациентите си как да живеят.

Не е достатъчно само да пипнеш пулса на болния и да му дадеш някакво лекарство. Не, хвани ръката на болния и кажи: аз ще те лекувам, ако си готов да изправиш погрешките си, да водиш чист живот. И след като болният обещае, че ще изправи живота си, тогава лекарят ще го лекува. Този е начинът, по който лекарите могат да правят добро на хората.

Съвременните лекари изучават главно признаците на болестите. Всъщност истинският лекар трябва да познава преди всичко признаците и проявите на здравия организъм, за да може да ги сравнява с болния.

loading...